עיריית מעלה אדומים

ארכיון - דף השער

 

חיפוש ברשימת המסמכים
רשום מילה או צירוף מילים לחיפוש

 

שם המסמך

הגוף המנפיק

תאריך

מספר
מסמך

0.0

פנית ח"כ שרון לשר גלילי

 

7/74

5.0

כנס אוהדי התנחלות ביהודה

גרעין "אלעזר בן-אריה"

18/7/1974

10.0

מכתב פניה אל השר גלילי

קבוצת מתנחלים במעלה אדומים [גרעין בן אריה - לוי נחמני - צבי שפלטר]

26/7/1974

20.0

בקשת ראיון עם יו"ר סיעת המערך

קבוצת מתנחלים במעלה אדומים [גרעין בן אריה - לוי נחמני - צבי שפלטר]

31/7/74

30.0

דיון יוזמי התישבות במעא"ד

קבוצת מתנחלים במעלה אדומים [גרעין בן אריה - לוי נחמני - צבי שפלטר]

1/8/74

40.0

חוזר משוכפל ושאלון לחברים

קבוצת מתנחלים במעלה אדומים

2/8/74

50.0

הזמנה לדיון בארגון ותכנון פעילות

מזכירות אגודת דרכי נועם [הרב לוי נחמני]

2/8/74

60.0

תזכיר: להתישבות במעלה אדומים

ועד קבוצת מתנחלים במעלה אדומים

4/8/74

70.0

דיון פנימי ועדת התנחלות בליכוד

ועדת התנחלות הליכוד

8/74

80.0

תביעת לליכוד לממן גיוס מתנחלים

צעירי הליכוד ירושלים/הוועדה להתנחלות

[8/74]

85.0

הקמת גרעין צעירי הליכוד למעא"ד

הנהלת צעירי הליכוד י-ם - ועדת ההתנחלות

5/8/74

90.0

פרוטוקול ישיבת ועד גרעין מעא"ד

קבוצת מתנחלים במעלה אדומים + גרעין צעירי הליכוד

7/8/74

110.0

פניה לסטודנטים לגיוס מתנחלים למעא"ד

צעירי הליכוד

8/8/74

115.0

בקשת פגישה עם שר גלילי

קבוצת מתנחלים במעלה אדומים

9/8/74

120.0

גיוס מועמדי "התנחלות" בליכוד

צעירי הליכוד י-ם - ועדת ההתנחלות

11/8/74

130.0

מנהל ממ"י לשר י.גלילי - הצעת הרכב צוות בינמשרדי

מינהל מקרקעי ישראל

11/8/74

135.0

דו"ח פעולות ועדת ההתנחלות/צעירי הליכוד

צעירי הליכוד/ועדת ההתנחלות

14/8/74

137.0

מכתב לח"כ מנחם בגין

מזכירות קבוצת מתנחלים במעלה אדומים

14/8/74

140.0

מכתב השר גלילי למנהל ממ"י, מ.זורע, מאשר הרכב צוות בינמשרדי

משרד רוה"מ/לשכת השר גלילי

15/8/74

145.0

הצעה להתישבות במעלה אדומים

[קבוצת מתנחלים במעלה אדומים]

19/8/74

150.0

שאלון גרעין הליכוד

צעירי הליכוד י-ם - ועדת ההתנחלות

8/74

160.0

שאלון להורים בגרעין מעא"ד

גרעין מעלה אדומים [קבוצת מתנחלים במעלה אדומים ת"ד 7223]

9/74

165.0

טיוטת דף מידע מס.1

גרעין מעלה אדומים [קבוצת מתנחלים במעלה אדומים]

9/74

166.0

דף מידע [מס. 1] לכנס גרעין הליכוד

צעירי הליכוד י-ם - ועדת ההתנחלות מעלה אדומים

1/9/74

170.0

מכתב הקצבה כספית של הליכוד לגרעין מעא"ד

הליכוד, אגף ההסברה, ועדת הביצוע

9/74

200.0

דמי-חבר לגרעין מעא"ד (ליכוד)

גרעין מעא"ד של הליכוד

(1/9/74)

210.0

פרוטוקול פגישת דוריאל - סיני

[קבוצת מתנחלים במעלה אדומים]

11/9/74

220.0

שאלון למועמד לגרעין מעלה-אדומים

"קבוצת המתנחלים במעלה-אדומים" ת.ד. 7223 י-ם

(7/1974)

225.0

מכתב היוה"מ לשר המשפטים

משרד המשפטים/לשכת היוה"מ

12/9/74

245.0

דף מידע מס. 2

גרעין מעלה אדומים [קבוצת מתנחלים במעלה אדומים]

13/9/74

250.0

שאלון למועמד ההתנחלות במעא"ד

קבוצת המתנחלים ב"מעלה-אדומים"

(14/9/74)

251.0

מכתב גרעין הליכוד לשר גלילי

צעירי הליכוד י-ם - ועדת ההתנחלות מעלה אדומים

22/9/74

253.0

מכתב מנכ"ל משרד השיכון לשר בענין א. התעשיה מעא"ד

משרד השיכון/לשכת המנכ"ל

23/9/74

255.0

דף מידע מס. 2 גרעין הליכוד

צעירי הליכוד י-ם - גרעין מעלה אדומים

23/9/74

257.0

פרוטוקול פגישת פעילי 3 הגרעינים עם גוש אמונים

3 הגרעינים

24/9/74

260.0

רב שיח שלושת גרעיני מעא"ד

 [שלושת גרעיני מעא"ד]

29/9/74

270.0

טפסים שונים לגיוס חברים לגרעין

קבוצת מתנחלים במעלה אדומים ת"ד 7223

10/74

276.0

רשימת נוכחים באסיפה כללית

שלושת גרעיני מעא"ד

6/10/74

290.0

דף ח-ן בנק דיסקונט -קבוצת מתנחלים במעלה אדומים

בנק דיסקונט, סניף סנהדריה המורחבת, ירושלים

7/10/74

295.0

מכתב אל השר ישראל גלילי

ועד מעלה אדומים (שלושת גרעיני מעא"ד)

15/10/74

300.0

פרוטוקול פגישה עם השר גלילי

[ועד מעלה אדומים - שלושת הגרעינים]

22/10/74

310.0

דף מידע מס. 3

קבוצת מתנחלים במעלה אדומים

23/10/74

320.0

דף מידע מס. 4

קבוצת מתנחלים במעלה אדומים

28/10/74

330.0

השר גלילי לממשלה: "הצעת החלטה" לפתח איזור מעא"ד

לשכת השר גלילי

31/10/74

335.0

פרוטוקול פגישת חברי גרעין

קבוצת מתנחלים במעלה אדומים

2/11/74

340.0

פרוטוקול ועד הגרעין ובהמשכו אסיפת חברים

קבוצת מתנחלים במעלה אדומים

3/11/74

350.0

דף מידע מס. 5

קבוצת מתנחלים במעלה אדומים

6/11/74

360.0

זכרון דברים - צוות היגוי

צוות ההיגוי למעא"ד

11/11/74

365.0

פרוטוקול ועד גרעין המערך

3 הגרעינים

11/11/74

370.0

הזמנה לכנס שלושת גרעיני מעא"ד

ועדת ההתנחלות צעירי הליכוד

12/11/74

380.0

השוואה בין חלופות להקמת "מחנה מעא"ד"

 

1974

390.0

דו"ח הרכב קבוצת מועמדים להתנחלות במעא"ד

גרעין צעירי הליכוד

15/11/74

400.0

מכתב היוה"מ לשר המשפטים בנוגע לאיזור התעשיה במעא"ד

משרד המשפטים/היוה"מ

15/11/74

405.0

מכתב פרס לרחל ינאית בעניין מעא"ד

סוף 1974

407.0

פרוטוקול פגישת נציגי 3 גרעיני מעא"ד

גרעין מעלה אדומים [הגרעין המשותף]

18/11/74

410.0

פרוטוקול פגישת נציגי הגרעין וגוש אמונים עם יחיאל אדמוני

גרעין מעלה אדומים [הגרעין המשותף]

19/11/74

420.0

החלטות כנס הגרעין 19/11/74

גרעין מעלה אדומים

19/11/74

430.0

איחוד שלושת גרעיני מעא"ד

19/11/74

431.0

קופת גרעין הליכוד

(ועדת התנחלות הליכוד)

21/11/74

439.0

מכתב אל השר ישראל גלילי

גרעין מעלה אדומים

21/11/74

440.0

פרוטוקול ישיבת ועד מעלה אדומים

ועד מעלה אדומים

22/11/74

450.0

מכתב אל השר ישראל גלילי (נוסח מורחב)

גרעין מעלה אדומים

24/11/74

460.0

פרוטוקול ישיבת ועד מעלה אדומים

ועד מעלה אדומים

25/11/74

470.0

בקשת פגישה עם השר גלילי

גרעין מעלה אדומים/מזכירות

25/11/74

480.0

חוזר על החלטת ממשלה מס. 159 (פיתוח מעא"ד כאיזור תעשיה של ירושלים)

מזכירות הממשלה

26/11/74

485.0

פרוטוקול מזכירות הגרעין המאוחד

גרעין מעלה אדומים/מזכירות

27/11/74

490.0

מכתב שר השיכון, אברהם עופר, אל מזכיר הממשלה

משרד השיכון/לשכת השר

29/11/74

495.0

מכתב על החרמת ועדת האיכלוס

גרעין התנחלות במעא"ד - החוג ע"ש בן גוריון

2/12/74

500.0

תשובת מ"מ מזכיר הממשלה לשר עופר

מזכירות הממשלה

4/12/74

505.0

פרוטוקול ישיבת מזכירות הגרעין המאוחד ואנשי גוש אמונים

גרעין מעלה אדומים/מזכירות

4/12/74

510.0

פרוטוקול ישיבת מזכירות הגרעין המאוחד וגוש אמונים

גרעין מעלה אדומים/מזכירות

7/12/74

520.0

פרוטוקול ישיבת מזכירות הגרעין המאוחד וגוש אמונים - החלטות

גרעין מעלה אדומים/מזכירות

7/12/74

530.0

מכתב אל השר ישראל גלילי

גרעין מעלה אדומים

10/12/74

540.0

מכתב אל שר הבטחון שמעון פרס

גרעין מעלה אדומים

10/12/74

550.0

תרשומת פגישת מזכירות הגרעין

גרעין מעלה אדומים

12/1974

560.0

 תרשומת נושאים לדיון ופעולה

 

12/12/74

570.0

פרוטוקול ועדת הבטחון מעא"ד לקראת עליה על הקרקע

ועדת בטחון מעא"ד

12/12/74

571.0

 תרשומת פגישה עם אנשי גוש אמונים

 

[12/74]

580.0

פרוטוקול פגישת מזכירות הגרעין

גרעין מעלה אדומים

15/12/74

590.0

רשימות חברי גרעין בעקבות טיול למעא"ד ותשלומי השתתפות שלהם

גרעין מעלה אדומים

15/12/74

600.0

טיוטת הערכות לראיון ואיתור מועמדים להתישבות במעא"ד בשלב ראשון.

גרעין מעלה אדומים

[12/74]

610.0

הוראה לחבל ירושלים להכין הצעה להזמנה מיידית של מבנים וציוד למעלה אדומים

החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית

24/12/74

630.0

תרשומת פגישה עם יעקב אייגס, [מנהל החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית] בעניין הקמת מעא"ד

גרעין מעלה אדומים

24/12/74

640.0

דיון בין-משרדי בנושא מעלה אדומים

לשכת המנכ"ל של מינהל מקרקעי ישראל

24/12/74

645.0

התנגדות ערי הפיתוח להקמת מעלה אדומים

גרעין מעלה אדומים/החוג ע"ש בן גוריון

26/12/74

646.0

הצעה להקמת שרשרת ישובים יהודיים בתחום "ירושלים רבה"

יחידת "ירושלים רבה", מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

1975

650.0

הקמת ישובים במרחב ירושלים - בחינה ראשונית

מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים במשהב"ש

1975

660.0

הנחיית צוות הראיונות

גרעין מעלה-אדומים

(סוף 1974)

665.0

סיכום דיון עם המח` להתישבות

מח` להתישבות הסתדרות הציונית

2/1/75

680.0

דיוני מזכירות גרעין "מעלה-אדומים"

מזכירות הגרעין

2/1/75

690.0

ישיבת נציגי מזכירויות 3 גרעיני מעלה-אדומים (לפני איחודם)

גרעין מעלה-אדומים

5/1/75

700.0

הפצת סיכום פגישה עם הסוכנות

חנן פורת

5/1/75

701.0

ר. נוכחות בפגישה עם הקבלן אבנר אהרליך

גרעין מעלה אדומים

9/1/75

710.0

הזמנת הגרעין לסיור במעא"ד

גרעין מעלה-אדומים

8/1/75

720.0

סטנוגרמה מדיון בממשלה עם חלק מהשרים בנושא מעא"ד

מזכירות הממשלה

8-10/1/75

720.1

דיון מזכירות הגרעין

מזכירות הגרעין

9/1/75

730.0

[הצעת] סיכום ראש הממשלה בנושא מעלה-אדומים

[מזכירות הממשלה]

10/1/75

735.0

הודעת ראש הממשלה בגין מימוש תכנית מעא"ד

מזכירות הממשלה

12/1/75

737.0

סיכום למימוש מגורים ארעיים

חטיבת ההתישבות בהסתדרות הציונית

13/1/75

740.0

פניית משפחת צלקו

(אישי)

13/1/75

740.1

דיון צוות ההיגוי למעלה-אדומים

מינהל מקרקעי ישראל

14/1/75

745.0

דיון מזכירות גרעין מעלה-אדומים

מזכירות הגרעין

19/1/75

750.0

הצעת מחיר לתקשורת אל-חוטית

מוטורולה ישראל בע"מ

22/1/75

760.0

פניה לראש הממשלה

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

25/1/75

770.0

דיון מזכירות גרעין מעלה-אדומים

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

27/1/75

780.0

תרשומת למגעים עם ח"כ

ש.אנסבכר

28/1/75

790.0

תרשומת למגעים עם ח"כ

28/1/75

800.0

פניה ליצחק רבין, ראש הממשלה

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

28/1/75

810.0

דיון מזכירות גרעין מעלה-אדומים

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

28/1/75

820.0

פניה לראש הממשלה

מרכז גרעין מעלה-אדומים המתייחס ל"המערך"

31/1/75

825.0

דיון מזכירות גרעין מעלה-אדומים

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

1/2/75

830.0

אישור קבלה שיגרתי למברק

לשכת ראש הממשלה

6/2/75

832.0

תיקון לפרוטוקול 14/01/1975

מינהל מקרקעי ישראל

12/2/75

833.0

טיוטת מכתב ללשכת ראש הממשלה

לשכת השר י. גלילי

16/2/75

834.0

סיכום דיון בקידום פרוייקט מעא"ד

מינהל מקרקעי ישראל

23/2/75

835.0

שאילתה ממונה מחוז י-ם בתגובה למכתב

הממונה על מחוז ירושלים

24/2/75

840.0

תרשומת ראשי דברים להכנת מכתב

אין

850.0

הזמנה לגרעין (מערך)

גרעין (מערך) מעלה-אדומים

27/2/75

860.0

תרשומת דיווח

("גרעין ליכוד")

870.0

(טיוטת) מינשר

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

2/3/75

890.0

(לשימוש דובר הגרעין עם התקשורת)

דובר הגרעין

2/3/75

900.0

דבר היום (מבצע "חורשה ומגדל")

גרעין מעלה אדומים

2/3/75

910.0

סיכום ישיבת ממשלה בעניין מעלה אדומים (מ"ס 506)

מזכירות הממשלה

2/3/75

915.0

פניה לראש הממשלה

החוג ע"ש בן-גוריון במפלגת העבודה

2/3/75

916.0

פניה לראש הממשלה

ח"כ פעיל

2/3/75

917.0

טיוטת הודעת הגרעין לתקשורת

מזכירות הגרעין

2/3/75

920.0

פניה לראש הממשלה

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

3/3/75

930.0

מכתב אישי ליגאל אלון

[רחל ינאית בן-צבי]

3/3/75

932.0

תביעה להקמת ועדת חקירה

הועד הציבורי להגנת הדמוקרטיה

3/3/75

933.0

הודעת התנצלות לפרסום בתקשורת

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

4/3/75

934.0

תרשומת סיכום בנוגע להעברת קו חשמל של החברה המזרח ירושלמית למעא"ד

[משרד המסחר והתעשיה]

4/3/75

935.0

סיכום דיון על פיתוח מעא"ד

לשכת שר המסו"ת

4/3/75

936.0

בקשה למינוי נציג בוועדת ההיגוי

לשכת שר המסו"ת

9/3/75

937.0

סילוק ח-ן מבנה "ביטרום"

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

10/3/75

940.0

הזמנת לכנס ב-13/03/1975 ב"היכל שלמה" י-ם

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

10/3/75

950.0

מכתב מנהל ממ"י לשר המסו"ת בדבר העברת אחריות על פיתוח מעא"ד מממ"י למסו"ת

ממ"י, לשכת המנהל

11/3/75

955.0

סיכום דיון צוות היגוי מעלה-אדומים

ממ"י

11/3/75

957.0

פניה לחברי הגרעין (המערך)

מזכירות

13/3/75

960.0

פניה לראש הממשלה

חברי גרעין מעלה-אדומים

13/3/75

970.0

מבצע "בעור חמץ" (למען יו"ש)

יוזמה פרטית

15/3/75

973.0

הודעת מנכ"ל ממ"י

מינהל מקרקעי ישראל

16/3/75

975.0

הזמנה לחברי גרעינים (גרעיני ההתישבות)

"גוש אמונים"

16/3/75

980.0

הזמנה לפורום לקידום ההתישבות

הפורום לקידום ההתישבות והבטחון

17/3/75

982.0

מכתב סמנכ"ל משה"ש בדבר פרוגרמה לבניית מחנה עובדים

משה"ש, המינהל לבניה כפרית

18/3/75

985.0

דיון מזכירות גרעין מעלה-אדומים

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

22/3/75

990.0

הזמנה לצעדת השומרון

מזכירות הגרעין

23/3/75

1000.0

הפקעה לצורך מעלה-אדומים

ועדת השרים להקצאת קרקעות

30/3/75

1005.0

דו"ח סיכום פעולות "ערים" לממ"י

חברת "ערים"

31/3/75

1006.0

סיכום פעולות ל-31/03/1975

מנהל הפרוייקט (מטעם חב`"ערים")

31/3/75

1007.0

דו"ח כספי לחברי גרעין מעא"ד

(גזבר) גרעין מעא"ד

(1/4/75)

1007.5

רשימת מבקשי התנחלות (גרעין הליכוד)

1975

1009.0

איכלוס מעלה-אדומים

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

8/4/75

1010.0

הודעה על מייסדי אגודה עותומנית

מייסדי אגודת "מעלה-אדומים)

1020.0

דף מידע לחברי גרעין מעא"ד

גרעין מעלה-אדומים

10/4/75

1030.0

לו"ז אגד עובר מעלה-אדומים

גרעין מעלה-אדומים

(3/75)

1035.0

גבולות הימ"ח במישור אדומים

חברת "ערים"

11/4/75

1040.0

1045.0

הזמנה לחברים

גרעין מעלה-אדומים

11/4/75

1050.0

מינוי נציג צה"ל בועדת ההיגוי

שר הבטחון

13/4/75

1055.0

דיון ועדת ההיגוי "מישור אדומים"

ועדת ההיגוי

14/4/75

1057.0

הזמנה להכנת פעילות "גוש אמונים"

גוש אמונים

15/4/75

1060.0

פניה לשר הבטחון

שר מסו"ת

17/4/75

1075.0

תורנות "מנין" שחרית במעלה-אדומים

גרעין מעלה-אדומים

[4/75]

1080.0

הוראות פתיחה באש

ועדת בטחון גרעין מעלה-אדומים

1090.0

רשימת שמות משתתפים בשמירה

גרעין מעלה אדומים

1100.0

הזזת מיקום מיכון עבודות עפר

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

20/4/75

1120.0

הזמנה לקומזיץ

גרעין מעלה-אדומים

23/4/75

1130.0

הזמנה למועצה מיסדת ארגון ישובים לא-חקלאיים בהתישבות החדשה

הועדה היוזמת

24/4/75

1135.0

תכנית התישבותית לשנים 1975-1978

1139.0

פרוטוקול "איחוד 3 גרעיני מעא"ד"

(גרעין מעלה-אדומים)

29/4/75

1140.0

פניה לקבלת נשק

גרעין מעלה-אדומים

תחילת 5/75

1142.0

תשובה למכתב "גרעין המערך"

לשכת ראש הממשלה

14/5/75

1145.0

דף מידע

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

15/5/75

1150.0

הקצאת קרקע למוסך י. צרפתי

אזרח פרטי

23/5/75

1155.0

תעודת אחריות לגנרטור

אום חרושת חשמל

26/5/75

1160.0

תקנות בית כנסת

בית-כנסת ובית-מדרש מעלה-אדומים

(5/75)

1170.0

שאלון מועמד להתישבות

[גוש אמונים]

31/5/75

1180.0

מכתב אייגס למנכ"ל משה"ש

משה"ש מחוז ירושלים

1/6/75

1185.0

מידע לחברי הגרעין

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

11/6/75

1190.0

דו"ח על מחנה העובדים מעא"ד

המינהל לבניה כפרית (משרד השיכון)

15/6/75

1195.0

דף מידע

גרעין מעלה-אדומים

25/6/75

1200.0

דו"ח כספי ל-7/7/75

גרעין מעלה-אדומים

8/7/75

1210.0

פרוטוקול

מזכירות הגרעין

8/7/75

1220.0

פרוטוקול

מזכירות הגרעין

10/7/75

1230.0

ועדת אכלוס מעלה-אדומים

מינהל לבניה כפרית, מ.השיכון

11/7/75

1235.0

חתך סטטיסטי של גרעין מעא"ד

צוות המזכירות

(7/75)

1235.5

מינוי נציג לי. איכלוס

מינהל לבניה כפרית, משה"ש

11/7/75

1236.0

פרוטוקול

מזכירות הגרעין

13/7/75

1240.0

הודעה לשר השיכון

מ"מ מ/ מחוז י-ם, משה"ש

14/7/75

1242.0

שני פרוטוקולים

גרעין מעלה-אדומים

20-27/7/75

1250.0

ועדת איכלוס

מסו"ת

23/7/75

1255.0

תעריף נסיעת אג"ד למעא"ד וקביעת תחנה

גרעין מעלה-אדומים

29/7/75

1260.0

פרוטוקול ישיבת מזכירות הגרעין

מזכירות הגרעין

3/8/75

1270.0

הזמנת חברי הגרעין למפגש

גרעין מעלה-אדומים

7/8/75

1280.0

דף מידע

גרעין מעלה-אדומים

14/8/75

1290.0

תרשומת דיון לקידום האיכלוס

17/8/75

1300.0

פניה למרכז השלטון המקומי

25/8/75

1310.0

דיווח פנימי במשה"ש על מעא"ד

מ/ מינהל לבניה כפרית, משה"ש

3/9/75

1325.0

השתכנות במעלה-אדומים

ממונה איכלוס מחוזי י-ם,משה"ש

4/9/75

1326.0

רשימת חברים ותשלומי דמי-חבר

11/9/75

1328.0

טופס פרטים לועדת איכלוס

גרעין מעלה-אדומים

(11/9/75)

1329.0

אישור איכלוס במעא"ד

ממונה איכלוס מחוזי, מ.השיכון

12/9/75

1330.0

פרוטוקל ערעור לועדת אכלוס

ועדת הערעור

18/9/75

1335.0

הזמנה לחברי גרעין (מערך)

גרעין מעלה-אדומים (מערך)

1340.0

ברכות לעליה על הקרקע

שונים

21-29/9/75

1350.0

דיון קידום הפרוייקט

גרעין מעלה-אדומים

30/9/75

1360.0

הקמת מקוה

גרעין מעלה-אדומים

1370.0

תפעול ביהכ"נ באתר הימ"ח

גרעין מעלה-אדומים

1380.0

מועמדות לניהול מחנה המגורים

צבי שפלטר אישי

1390.0

דף מידע # 1 לגרעין (מערך)

גרעין מעלה-אדומים (מערך)

1400.0

דף מידע # 2 גרעין (מערך)

ועד

21/9/75

1410.0

שאילתה ליועמ"ש (משה"ש ?)

ממונה איכלוס מחוזי, משה"ש

28/9/1975

1415.0

הסכם שכירות של עמידר במעלה-אדומים

חברת עמידר

9/75

1416.0

עבודות ביוב במעלה-אדומים

מנהל מחוז י-ם, משה"ש

9/75

1417.0

קורס נהגי אמבולנס

גרעין מעלה-אדומים

30/9/75

1420.0

חוזה עבודה קיבוצי בגין שומרים במעא"ד

(ועד מעלה-אדומים) - (משרד הבטחון)

1/10/75

1425.0

ישוב יהודי במעלה-אדומים

גרעין מעלה-אדומים

5/10/75

1430.0

יישוב יהודי במעלה-אדומים

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

7/10/75

1440.0

תודה לתורמי מזון

גרעין מעלה-אדומים

7/10/75

1450.0

ישוב יהודי במעלה-אדומים

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

7/10/75

1460.0

אישור התאגדות ותקנות

הממונה על מחוז י-ם, מ.פנים

10/10/75

1470.0

רשימת 93 שמות (חברי אגודת מעא"ד)

(10/1975)

1470.1

הגדרת מעלה-אדומים ב-הגמ"ר

מתאם הפעולה בשטחים

12/10/75

1475.0

הכנת תשתית טלפון

מזכירות מעלה-אדומים

13/10/75

1480.0

פרסום התאגדות מעלה-אדומים

מעלה-אדומים

13/10/75

1490.0

דו"ח מצב הפרוייקט

מ.השיכון

14/10/75

1510.0

דף מידע

מזכירות גרעין מעלה אדומים

21/10/75

1520.0

תזכיר על הקמת ישוב יהודי במעלה אדומים

גרעין מעלה-אדומים, המזכירות

26/10/75

1530.0

אישור השאלת ספר תורה

אגודת מעלה אדומים, המזכירות

29/10/75

1540.0

בקשה לפגישה עם מ/מחוז י-ם במשהב"ש

גרעין מעלה-אדומים

2/11/75

1545.0

דף מידע לחברי גרעין "המערך"

גרעין מעלה אדומים (ההסתדרות)

4/11/75

1550.0

משקיף גרעין המתישבים בועדת האיכלוס (ימית)

מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים (משהב"ש)

10/11/75

1553.0

תרשומת בנושא מעא"ד

משה"ש מחוז ירושלים

11/11/75

1554.0

דף מידע גליון מספר 3 גרעין ההסתדרות

הנהלת גרעין ההסתדרות

11/75

1555.0

דף ידיעות # 3

תנועת ישובים עירוניים חדשים

14/11/75

1560.0

גרעין מעא"ד מגיב להתקפה עליו

גרעין מעלה-אדומים

15/11/75<

1575.0

הקמת יישוב יהודי במעא"ד

גרעין מעלה-אדומים

18/11/75

1580.0

הקמת ישוב קבע במעא"ד

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

19/11/75

1590.0

הקמת יישוב קבע במעא"ד

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

19/11/75

1600.0

הקמת ישוב קבע במעא"ד

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

19/11/75

1610.0

דרישות למחנה מגורים במעא"ד

מזכירות גרעין מעלה-אדומים

19/11/75

1620.0

הפעלת שירותי רפואה במעא"ד

מ"מ מ/ מחוז י-ם, ח. עמידר

19/11/75

1625.0

מתן שירותי רופא למעא"ד

ד"ר מומחה רפואת משפחה

20/11/75

1630.0

בקשה זירוז טיפול במעא"ד

אגודת (גרעין) מעלה-אדומים

21/11/75

1640.0

דחוף לטיפול ועדת ההיגוי ב"מעכבי האיכלוס"

אגודת מעלה-אדומים

21/11/75

1645.0

בעיות לטיפול במעא"ד

מזכירות מעלה-אדומים

22/11/75

1650.0

קביעת מועמדים לאיכלוס שלב ב`

מזכירות מעלה-אדומים

23/11/75

1660.0

ניהול מעא"ד

מזכירות מעלה אדומים

23/11/75

1670.0

עיכובים באכלוס היישוב (מחנה העובדים)

מזכירות גרעין מעלה אדומים

24/11/75

1670.1

תגובת מסו"ת "מתחכמת"

משנה למנכ"ל מסו"ת

24/11/75

1675.0

מניעת עיכוב איכלוס

מזכירות אגודת מעא"ד

25/11/75

1680.0

תגובה לבקשת סיוע

ראש מח` הארגון בהסתדרות

25/11/75

1681.0

מיצוב ריהוט באשקובית

מזכירות גרעין מעא"ד

(11/75)

1690.0

תגובת ע/ שר הבטחון לטענת עיכובי איכלוס

הממונה על תיעוש, משהב"ט

26/11/75

1700.0

הנחיות איכלוס דחופות לח. עמידר

מנכ"ל משה"ש

28/11/75

1705.0

ברכות לשמריהו כהן

אגודת מעלה-אדומים

1/12/75

1707.0

בקשה לקלפי מזוזות

אגודת מעלה-אדומים

3/12/75

1710.0

תושבי מעא"ד הראשונים שהתישבו ב-4/12/75

מזכירות גרעין מעא"ד

(4/12/75)

1710.5

אסיפה כללית ראשונה במעא"ד

יו"ר האסיפה כללית

7/12/75

1712.0

כנס מועצת תנועה הישובים העירוניים החדשים

תנועה הישובים העירוניים החדשים

7/12/75

1712.1

תגובה לפנית גרעין מעא"ד

מ/ מחוז י-ם, משה"ש

8/12/75

1715.0

טלפונים בישובי נפת בית-לחם וצה"ל

מפקדת נפת בית-לחם

(סוף 1975)

1716.0

חוו"ד פיקוד מרכז

מפקד עורף פיקודי

11/12/75

1720.0

תביעה למתן מעמד "ישוב פיתוח" למעא"ד

ועד מעלה-אדומים

(סוף 1975)

1721.0

הודעת גרעין ההסתדרות

מזכירות הגרעין

12/12/75

1725.0

אישור איכלוס רופא

מחוז י-ם משה"ש

12/12/75

1730.0

המלצה לזכיון לתחנת דלק במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

(12/12/75)

1731.0

אימון נשק במעא"ד

16/12/75

1732.0

שאלון שהוסב לצרכי מעא"ד

(אישי)

20/12/75

1733.5

הבהרה בגין התנהגות חורגת של תושב

ועד מעלה-אדומים

22/12/75

1734.0

מכתב תודה והערכה

אגודת מעלה-אדומים

23/12/75

1734.5

חשבון "הוצאת ספרים שמואל זימזון"

שמואל זימזון בע"מ

24/12/75

1734.7

ייצוג מועצת הפועלים בו. איכלוס

מועצת פועלי ירושלים

25/12/75

1735.0

דף ידיעות # 4 כללי

תנועת הישובים העירוניים החדשים

25/12/75

1736.0

"כל-בו" במעלה-אדומים

"כל-בו האחים ליבנר"

27/12/75

1736.8

שיבוץ באיכלוס שלב ב`

גרעין התנחלות של ההסתדרות במעא"ד

28/12/75

1737.0

תשובה ל"ליבוי מחלוקת" מצד גורמי חוץ

ועד מעלה-אדומים

(סוף 1975)

1738.0

קביעת מעמד "איזור פיתוח" למעא"ד

לשכת שר העבודה

28/12/75

1743.0

אישור קבלת מכתב

לשכת שר הקליטה

28/12/75

1744.0

נציגות מעא"ד בדיוני משה"ש

ועד מעלה-אדומים

28/12/75

1745.0

דף מידע # 5 גרעין ההסתדרות

גרעין מעא"ד של ההסתדרות

29/12/75

1747.0

תקצוב הקמת מקוה במעלה-אדומים

הועדה הבינמשרדית לעניני קבורה, משרד הדתות

29/12/75

1747.1

תקנון ועדת ביקורת

ועד מעלה-אדומים

12/75-1/76

1750.0

מינוי פקידת דאר

ועד מעלה-אדומים

1/1/76

1754.0

רשימת רכב במעא"ד

(1976)

1754.1

ביטול הרשאת נשיאת נשק

רבש"ץ מעלה-אדומים

1/1/76

1755.0

תודת מתישבי מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

1/1/76

1756.0

שכר שומרים מצה"ל לועד מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

2/1/76

1757.0

הוראות בטחון/פק"ל ייחודיות למעא"ד

1/76

1759.0

ייצוג מ. אדומים בו. איכלוס

ועד מעלה-אדומים

4/1/76

1760.0

הכרה "רשמית" בועד מעלה-אדומים

יו"ר ועד מעלה-אדומים

4/1/76

1761.0

השאלת ספר-תורה מקהילת "(אשכ`) גבעת מרדכי"

הנהלת בית הכנסת

4/1/76

1762.0

בקשת פגישה עם השר יצחק רפאל

ועד מעלה-אדומים

5/1/76

1765.0

גילוי דעת לפרסום למניעת סיכון בטחוני

ועד מעלה-אדומים

6/1/76

1770.0

אישור צה"ל לנטיעות במעא"ד

ביה"ס הממ"ד הרב פרדס (רמות-אשכול,י-ם)

8/1/76

1775.0

שאילת ספר-תורה למעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

8/1/76

1776.0

אישור צה"ל לנטיעות במעא"ד

ממשל בית-לחם, צה"ל

9/1/76

1777.0

דף מידע לחברי אגודת מעא"ד

(ועד) מעלה-אדומים

9/1/76

1777.1

פניות לתרומת ספרים וריהוט לבית-כנסת/בית-מדרש

ועד מעלה-אדומים

12/1/76

1778.0

פניה לנשיא המדינה לסייע לילדי מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

12/1/76

1778.1

ט"ו בשבט תשל"ו - 1976

מ/מינהל מקרקעי ישראל - מ/ מספנות ישראל

13/1/76

1779.0

הזמנה לט"ו בשבט

ועד מעלה-אדומים

13/1/76

1779.1

מענק ממשרד הפנים למעא"ד

ועד מעלה-אדומים

15/1/76

1781.0

נושאים לדיון עם שר הבטחון

ועד מעלה-אדומים

16/1/76

1782.0

זכרון-דברים בעניני תחבורה למעא"ד

המפקח על התעבורה מחוז י-ם והדרום

16/1/76

1782.1

נטיעות ט"ו בשבט תשל"ו - 1976

בית מעלה-אדומים

17/1/76

1783.0

הקמת מוסך ומסגריה במעא"ד

(אישי)

18/1/76

1784.0

בקשת סיוע מהסוכנות והסתדרות הציונית

ועד מעלה-אדומים

21/1/76

1785.0

מכתב תודה להוצאת ספרים

בשם ועד מעלה-אדומים

21/1/76

1785.1

מעמד ה"סמכות" של מעא"ד

נפת בית-לחם של צה"ל

21/1/76

1786.0

ביצוע תשלום שמירה במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

21/1/76

1787.0

תקן ותשלום שכר שומרים

ק.הגמ"ר, נפת בית-לחם

21/1/76

1788.0

סיכום פגישה במשהב"ש

מ/ מחוז י-ם משה"ש

22/1/76

1790.0

מחיר הנסיעה למעלה-אדומים

בשם ועד מעלה-אדומים

22/1/76

1790.1

מערכת כריזה למעא"ד

ק. הגמ"ר,נפת בית-לחם, צה"ל

25/1/76

1792.0

תודה לתרומת ספרים ועזרים

ועד מעלה-אדומים

25/1/76

1792.1

בקשת סיוע בהקמת ספרייה וחדר תרבות במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

25/1/76

1792.2

בקשה לקבלת פרסומים

ועד מעלה-אדומים

25/1/76

1792.3

טיוטה למבנה השמירה והכוננות הבטחונית

מועמד לתפקיד רב"ש

(1/1976)

1793.0

הבעת תודה לקק"ל

ועד מעלה-אדומים

30/1/76

1795.0

על התעלמות מועד מעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

30/1/76

1796.0

הפעלת כלבי שמירה

ועד מעלה-אדומים

1/2/76

1797.0

סיכום פגישה במשהב"ש

מנהל מחוז י-ם משה"ש

2/2/76

1800.0

בקשת דיון עם שר הדתות

ועד מעלה-אדומים

2/2/76

1801.0

הצבת תושבי מעא"ד להגמ"ר

מא"ז מעא"ד

4/2/76

1802.0

בקשה לתרומת ספרים

ועד מעלה-אדומים

4/2/76

1802.1

תודה על תרומת 67 ספרים

ועד מעלה-אדומים

4/2/76

1802.2

תרומת שעון קיר

ועד דתי מעלה-אדומים

(אין)

1802.3

איתור מקום למקוה במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

6/2/76

1802.4

השאלת ציוד כיבוי-אש מעיריית י-ם

ועד מעלה-אדומים

8/2/76

1802.5

פרטי צבא מתושבים ומתנדבי השמירה במעא"ד

צה"ל, פיקוד מרכז

9/2/76

1802.6

ספריית בית-הכנסת

הועד הפועל, המח` לסיפוק צרכי דת

9/2/76

1802.7

התקנת טצג"ים במעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

10/2/76

1803.0

התקנת והעתקת טלפונים

מ/מחוז י-ם טלפון, מ. תקשורת

10/2/76

1803.1

תשלום צה"ל ל-5 שומרים + רבש"צ במעא"ד

ק. הגמ"ר נפת בית-לחם

15/2/76

1803.5

תודה על תרומת ספרים

ועד מעלה-אדומים

15/2/76

1803.6

סיוע לבית-כנסת מעא"ד

ועדה בינמשרדית לבתי כנסת

15/2/76

1803.7

העברת מפעל "גרניט" למעלה-אדומים

"גרניט" חברה לאומנויות בע"מ

15/2/76

1804.0

תזכורות לבקשת תרומת ספרים למעא"ד

ועד מעלה-אדומים

15/2/76

1804.1

תודה על תרומת ספרים

ועד מעלה-אדומים

15/2/76

1804.2

תודה על תרומת ספרים

ועד מעלה-אדומים

15/2/76

1804.3

הזמנה לביקור

ועד מעלה-אדומים

16/2/76

1804.4

מפעל למוצרי מחשב מעא"ד

ד"ר ד.לביא * פ. לבנשטיין * י.אדלר - ועד מעא"ד

16-17/2/76

1804.5

הזמנה לביקור ראש ישיבה "נתיב-מאיר"

ועד מעלה-אדומים

18/2/76

1805.0

פרוטוקול מ. דתית י-ם עם ועד דתי מעא"ד

18/2/76

1805.1

הצבת מתנדבי מעא"ד לפלוגת הגמ"ר והשתלמויות

ועד מעלה-אדומים

18/2/76

1805.2

הזמנת ביקור במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

18/2/76

1805.3

מחלקות תגבור למעא"ד

פיקוד מרכז

19/2/76

1806.0

המלצה לדחיית גיוס מרים אנסבכר

ועד מעלה-אדומים

20/2/76

1807.0

שירות "אגד" למעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

22/2/76

1807.5

אישור הקמת מקוה במעא"ד

הועד הבינמשרדית למקוואות

22/2/76

1807.6

הפעלת טיפת-חלב במעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

23/2/76

1808.0

הזמנת ביקור ראש ישיבת הכותל

ועד מעלה-אדומים

23/2/76

1809.0

עדיפויות בהתקנת טלפונים

ועד מעלה-אדומים

24/2/76

1811.0

טיוטה לדיון ועד מעא"ד

(מזכירות ?)

1820.0

הודעה למשפחות עם ילדים

מחוז ים משה"ש

25/2/76

1830.0

אמות מידה לאיכלוס

ועד מעלה-אדומים

29/2/76

1835.0

בקשת פגישה עם מ/ ממ"י

ועד מעלה אדומים

1/3/76

1840.0

איתור מיקום להקמת מקוה

מ/מחוז י-ם, מ. השיכון

3/3/76

1843.0

מהות קריטריוני איכלוס במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

6/3/76

1845.0

מתקני משחקים לילדים

ועד מעלה-אדומים

7/3/76

1847.0

תשלום מיסי 5 תושבים

5 תושבים

8/3/76

1850.0

דף מידע 1 - גרעין גבעון

ועד גרעין "גבעון"

8/3/76

1850.1

תשלום לשיחות טלפון

ועד מעלה-אדומים

10/3/76

1851.0

הסכם קיבוצי לשמירה במעא"ד

מ/על תעסוקת אזרחים

10/3/76

1851.1

איתור מיקום למקווה במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

10/3/76

1851.2

כיסוי נזקים לשומרים במעא"ד

רכז בטחון שוטף מעא"ד

10/3/76

1852.0

הקמת ישיבת הסדר

ועד מעלה-אדומים

11/3/76

1853.0

תשלום תמורת חיבורי גז

ועד מעלה-אדומים

11/3/76

1855.0

בקשה לדחיית מילואים משה אמיר

רבש"צ מעלה-אדומים

14/3/76

1856.0

בקשת דחיית מילואים צ.אושני

רבש"צ מעלה-אדומים

14/3/76

1856.1

מקווה במעלה-אדומים

מ/מחוז י-ם, מ. השיכון

16/3/76

1856.6

תוצאות ביקור שר הבטחון

ועד מעלה-אדומים

18/3/76

1857.0

בקשת דיווח כספי

5 תושבים

22/3/76

1860.0

מגורים במ-א הטבות א. פיתוח

ע/ ראשי ממונה עניני עובדים, נצ"מ

23/3/76

1870.0

הקמת "ישיבת הסדר" במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

23/3/76

1871.0

הקצאת שטח למקווה והקמת ישיבת הסדר

ועד מעלה-אדומים

23/3/76

1872.0

הנצחת שם יונתן נתניהו ובקשת סיוע לישיבת-הסדר

יו"ר הועד הדתי מעא"ד

24/3/76

1874.0

פנית מעלה-אדומים לתשלום שכר שומרים

ענף תשלומי שכר - ראש מדור אזרחים

25/3/76

1875.0

מתקני משחקים לילדים במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

28/3/76

1878.0

זכרון דברים - ש. פעולה ממ"י

לשכת מנהל ממ"י

30/3/76

1880.0

בניית מקוה למעלה-אדומים

לשכת שר הדתות

30/3/76

1881.0

תשלום למעא"ד בגין שמירה ב"חוזה קיבוצי"

מפקד נפת בית-לחם

31/3/76

1883.0

מחיר נסיעה למעלה-אדומים

בשם ועד מעלה-אדומים

31/3/76

1883.1

רישום לגנ"י בי-ם

ועד מעלה אדומים

1/4/76

1890.0

פתיחת קיוסק/מזנון במעלה-אדומים

(אישי)

1/4/76

1891.0

הקמת מוצב בשלוחה המזרחית במעא"ד

מינהל מקרקעי ישראל

1/4/76

1892.0

סיכום דברים - ש.פעולה מ. הפנים

לשכת מנכ"ל מ. הפנים

2/4/76

1900.0

מינוי מא"ז למעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

5/4/76

1903.0

מועמדות אנשי בטחון להתישב במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

5/4/76

1904.0

הקמת מפעלים

ס. היועץ לפיתוח תעשיה בשטחים, מסו"ת

6/4/76

1905.0

רישום ילדי מעא"ד למוסדות חינוך בי-ם

ועד מעלה-אדומים

7/4/76

1907.0

איכלוס שלב ב` במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

7/4/76

1907.1

מעון-יום במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

7/4/76

1907.2

הזמנת נציג מ. הבטחון לביקור במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

8/4/76

1908.0

פניה לשיפור תנאי דיור

(אישי)

(1976)

1908.5

בקשה לפגישה עם השר שלמה הלל

ועד מעלה אדומים

14/4/76

1910.0

בקשה לפגישה עם שר הבטחון

ועד מעלה-אדומים

24/4/76

1914.0

הכרת ועד מעא"ד כקבלן מוכר ע"י מ. הבטחון

ועד מעלה-אדומים

25/4/76

1915.0

סיכום פגישת בטחון פיקוד מרכז

(ועד מעלה-אדומים)

27/4/76

1920.0

הג"א בחבל כפרי

מפקדת מרחב העורף/מרכז

27/4/76

1920.1

סיכום פגישה עו"ד דרורי

(ועד מעלה-אדומים)

28/4/76

1930.0

מכתב לועד מעלה אדומים

מחזיק יח"ד במ-א

29/4/76

1940.0

תרשומת

יועמ"ש לועד מ-א

30/4/76

1950.0

הערכה להתנדבות נוער עובד ולומד

ועד מעלה-אדומים

30/4/76

1950.1

הקצבה לנושאי מל"ח במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

30/4/76

1951.0

ריתוקים לתיפקוד במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

30/4/76

1952.0

סיכום פגישת בטחון

(ועד מ-א)

2/5/76

1960.0

קו טלפון למעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

2/5/76

1960.1

הודעת ועדת השמות

ועדת השמות הממשלתית

6/5/76

1965.0

מינוי מא"ז למעא"ד

פקוד מרכז, לשכת האלוף

11/5/76

1968.0

סיכום נושאים עם מ. הבטחון

12/5/76

1970.0

ציוד רפואי למרפאת מעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

17/5/76

1972.0

העברת קו טלפון לועד מעא"ד

(סולל-בונה) חברה לבנין

17/5/76

1972.1

התקנת טלפונים במעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

17/5/76

1973.0

מינוי ועדת תכנון למעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

20/5/76

1975.0

איתור מיקום לבניית מקווה במעא"ד

הועד הדתי מעלה-אדומים

20/5/76

1975.1

הזמנת ביקור שר התיירות

ועד מעלה-אדומים

20/5/76

1976.0

הערכת דיון ועד איכלוס

(ועד מעלה-אדומים)

26/5/76

1990.0

ערעור על החלטות ועדת האיכלוס מ-24/5/76

ועד מעלה-אדומים

31/5/76

1994.0

הקמת מאחז אזרחי באתר הקבע של מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

31/5/76

1995.0

קביעת אתר קבע למעא"ד ולו"ז לתכנונו

ועד מעלה-אדומים

31/5/76

1996.0

מעבר תושבים מיח"ד שלב א` ליח"ד שלב ב`

ועד מעלה-אדומים

31/5/76

1997.0

רישום פרטי תלמידים במעא"ד

2000.0

איכלוס שלב ב` מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

1/6/76

2004.0

הקמת מאחז אזרחי באתר הקבע של מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

1/6/76

2005.0

העסקת אחות המרפאה ע"י קופ"ח

ועד מעלה-אדומים

6/6/76

2006.0

בטוח/פיצוי נפגעי שמירה במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

6/6/76

2006.1

בקשות להתקנת טלפונים

מ/ שירותי טלפון מחוז י-ם, מ. התקשורת

6/6/76

2006.2

קביעת אתר קבע למעא"ד

לשכת השר ישראל גלילי

7/6/76

2007.0

הזמנה לועדת איכלוס

יחידת איכלוס, מחוז י-ם, משה"ש

10/6/76

2010.0

סיכום נושאי בטחון מגוונים

(מעלה אדומים)

10/6/76

2020.0

סיכום פגישות עם שר משהב"ש ועם מ/שרותי-טלפון מ. הדאר

דיווח (צבי שפלטר לועד מעא"ד ?)

2030.0

דו"ח עדכון יישוב מ-א

ועד מעלה-אדומים

6/76

2035.0

פטור ממס למזגני אויר

ועד מעלה-אדומים

11/6/76

2039.0

פניה למא"ז מ-א

(תושב מעא"ד - אישי)

11/6/76

2040.0

תשובה לפונה

מא"ז מ-א

12/6/76

2050.0

שם לאיזור התעשיה

אב-אל בע"מ

15/6/76

2055.0

כתב ויתור על יח"ד

ועד מעלה-אדומים

17/6/76

2060.0

"מבצע 500" -בקשת הלואות לעפרה

(עפרה)

(1976)

2060.1

נוהלים זמניים לא. כללית ולועד

ועד מעלה-אדומים

2070.0

מגדלי שמירה למעא"ד

ועד מעלה-אדומים

21/6/76

2071.0

הרחבת דיור לתושבים מעא"ד ימיני ואושני

ועד מעלה-אדומים

21/6/76

2071.1

תשלום שכ"ד במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

21/6/76

2071.2

טיפול בחברי קופ"ח לע. לאומיים

ועד מעלה-אדומים

21/6/76

2072.0

סיכום דיון עם מ/ בנק טפחות

(ועד מעלה-אדומים)

25/6/76

2074.0

סיוע לבית הכנסת מעלה-אדומים

המח` לבתי כנסת - מ. הדתות

23/6/76

2074.1

העברת י.אדלר להגמ"ר

ועד מעלה-אדומים

25/6/76

2075.0

התפטרות מתפקידים

תושב מעא"ד (אישי)

2080.0

בקשת תושבים לקיום אסיפה כללית

11 תושבים

(1976)

2080.1

פיצוי נפגעי שמירה במעא"ד

משרד הבטחון

27/6/76

2089.0

ערעור על החלטות איכלוס

ועד מעלה-אדומים

27/6/76

2090.0

תזכורת פרטים להתקנת טלפונים

מ/שירותי טלפון מחוז י-ם מ. תקשורת

29/6/76

2093.0

דיווח לממונים

המשנה למנכ"ל מסו"ת

29/6/76

2095.0

שימוש בבריכת שחיה בקיבוץ קליה

ועד מעלה-אדומים

29/6/76

2096.0

שלילת פטור ממסים למזגנים

אגף התקציבים - משרד האוצר

30/6/76

2098.0

תרשומת מצב שונים

(הכנת דיון/דיווח לועד מעא"ד ?)

2100.0

אפשרויות אספקת מים באתר טבק-ריש

(עבור ועד מעלה-אדומים)

? 7/76

2105.0

מגורי משפחת בר-שלום מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

(7/76)

2106.0

טיוטת התחייבות פרטית

(משה וחוה צור - אישי)

2120.0

טיוטת מכתב לשר השיכון

< 4/7/76

2125.0

הקצאת דירות תושבי מ-א

חב` עמידר

5/7/76

2130.0

הצעת מחיר למחיצות

תריסי חן בע"מ

5/7/76

2130.1

התקנת טלפונים במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

7/7/76

2133.0

החזר הוצאות התקנת מזגן

הועד הדתי מעלה-אדומים

7/7/76

2133.1

פנקס המחאות

גרעין מעא"ד

8/7/76

2135.0

הקמת קיוסק בצומת מעא"ד

(ועד מעלה-אדומים)

8/7/76

2136.0

נוער מתנדב למעא"ד בחופש

ועד מעלה-אדומים

8/7/76

2137.0

ביקור הרמ"ט 10/6/76 במעא"ד

ק. הגמ"ר בשם מפקד העורף

9/7/76

2138.0

אישור קבלת פניה לטלפונים

מ/מחוז י-ם - שירותי טלפון

12/7/76

2139.5

תרומת ספרים

ועד מעלה-אדומים

13/7/76

2140.0

סיכום ו. מקומית לאיכלוס מעא"ד

מחוז י-ם, משהב"ש

14/7/76

2141.0

אנשי הגמ"ר במעא"ד

ראש לשכת הרמטכ"ל

18/7/76

2143.0

מצב משפטי פלישה ליח"ד

סגן מפקד איזור יו"ש

20/7/76

2145.0

סיכום פגישה עם שר הסעד

ועד מעלה-אדומים

26/7/76

2150.0

הבהרת "פלישת תושבים" למעא"ד

ועד מעלה-אדומים

31/7/76

2156.0

ספריה ע"ש יעקב רמון ז"ל

ועד מעלה-אדומים

2/8/76

2157.0

אישור גן-ילידם מוכר במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

3/8/76

2158.0

מכרז אחראי להספקת מזון

ועד מעלה-אדומים

5/8/76

2159.0

בקשת פגישה עם שר השיכון

ועד מעלה-אדומים

5/8/76

2159.1

הקצאת חללים במבנה המרכזי

ועד מעלה-אדומים

6/8/76

2161.0

פלישת 5 משפחות לדירות בישוב הזמני

משהב"ש

6/8/76

2161.1

פתיחת גן-ילדים בשנת תשל"ז

ועד מעלה-אדומים

8/8/76

2162.0

ביצוע סיכומים עם רמ"ט פ.מרכז מ-10/6/76

רב"ש מעלה-אדומים

8/8/76

2162.1

משבר האיכלוס (פלישת משפחות)

ועד מעלה אדומים

10/8/76

2162.2

העמדת מגדלי שמירה במעא"ד

רבש"צ מעלה-אדומים

10/8/76

2162.3

רכישת מזגן לבית-הכנסת

מ/מח` בתי-כנסת, מ. הדתות

11/8/76

2162.4

סיוע בהנצחת יעקב-שמואל רמון ז"ל

המח` להנצחת החייל, מ. הבטחון

13/8/76

2162.5

החלטת ו. מכרזים - הספקת מזון

ועדת מכרזים

15/8/76

2163.0

תגובת סיוע שר הפנים

לשכת שר הפנים

17/8/76

2164.0

איתור מיקום למקוה במעא"ד

הועד הדתי מעלה-אדומים

17/8/76

2164.1

נושאים לדיון עם שר המשטרה

לשכת שר המשטרה

18/8/76

2165.0

התפטרות חבר ועד מעא"ד

(אישי)

19/8/76

2170.0

פניה למפקד איו"ש לקביעת הגדרות

ועד מעלה-אדומים

23/8/76

2180.0

דרישה למנות נציג ב-ו.איכלוס מעא"ד

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

23/8/76

2180.1

תרומת תלמידות מכללה

(אישי)

23/8/76

2180.2

דרישות מעא"ד מועדת ההיגוי

ועד מעלה-אדומים

(8-9/76)

2182.0

הזמנת ביקור שר העבודה

ועד מעלה-אדומים

25/8/76

2183.0

הקצאת קרקע למקוה מבעא"ד

הועד הדתי מעלה-אדומים

30/8/76

2186.0

סיכום פגישה עם אלוף הפיקוד

(ועד מעא"ד)

2190.0

פניות משפחות להתישבות

הכותבים

1/9/76

2200.0

פתיחת חשבון הסעות

ועד מעלה-אדומים

2/9/76

2205.0

סיכום פגישה עם שר המשטרה

ועד מעלה-אדומים

3/9/76

2210.0

גידול כלבים והסעת שוטרים

ועד מעלה-אדומים

3/9/76

2220.0

בקשה לרכישת רכב ממערכת הבטחון

ועד מעלה-אדומים

(3/3/76)

2220.1

פנייתכם לשר הבטחון

מ/תיעוש ופיתוח תעשיה, מ. הבטחון

5/9/76

2225.0

אילוף כלבים

ועד מעלה-אדומים

6/9/76

2230.0

הבהרת "פלישת תושבים" למעא"ד

ועד מעלה-אדומים

6/9/76

2231.0

רכישת רכב מעודפי מערכת הבטחון

ועד מעלה-אדומים

10/9/76

2231.8

תרשומת לדיון בועד מעא"ד

(לפני 16/9

2232.0

קיוסק במישור אדומים

אב-אל בע"מ

12/9/76

2235.0

אירוח מנהיגי קהילות ארה"ב במעא"ד

המגבית היהודית המאוחדת

12/9/76

2235.1

בקשה להקצאת דיור נפרד

(אישי)

12/9/76

2235.2

הצעה לבחירת ועדות

14/9/76

2240.0

מחזורי חגים לביהכ"נ מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

15/9/76

2240.7

טלפונים לאזור התעשיה מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

15/9/76

2240.8

אישור אחזקת מ. קשר (Walky-Talky)

ועד מעלה-אדומים

15/9/76

2240.9

העסקת חנוך קוטב כ"גנן ילדים"

ועד מעלה-אדומים

15/9/76

2241.0

החלטות ועד מעא"ד מ-16/9/76

ועד מעלה-אדומים

16/9/76

2241.1

תגובת מפקדת איו"ש לנושאים שהעלה ועד מעא"ד

ע/יועמ"ש איו"ש

16/9/76

2241.2

אישור תושב

ועד מעלה-אדומים

16/9/76

2242.2

תודה למועא"ז בקעת בית-שאן

ועד מעלה-אדומים

16/9/76

2243.0

בחירת הועד הדתי מעא"ד באסיפה הכללית

(ועד מעלה-אדומים)

(16/9/76)

2243.1

הקצאת אדמות

ועד מעלה-אדומים

16/9/76

2245.0

הכנת פגישה - נושאים לדיון

ועד מעלה-אדומים

16/9/76

2246.0

ביקור שר הפנים

ועד מעלה-אדומים

20/9/76

2247.0

תעריף לשרותי הסעת מוניות

מוניות ירושלים בע"מ

20/9/76

2248.0

מחזורי תפילה לביכה"נ מעא"ד

המח` לבתי-כנסת, מ. הדתות

22/9/76

2248.5

ביקור ש.הדתות לדיון בנושאים שונים

ועד מעלה-אדומים

23/9/76

2249.0

בקשה לקיום אסיפה כללית

(אישי) 26 תושבים

26/9/76

2249.4

סדר-יום לאישור החלטות ועד מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

27/9/76

2249.5

סיכום פגישה עם ע/שר הבטחון

28/9/76

2250.0

תשלום ל-2 מגדלי שמירה

ועד מעלה-אדומים

28/9/76

2251.0

תודה על תרומת ריהוט למעון-יום ולביהכ"נ

ועד מעלה-אדומים

28/9/76

2254.0

ל-ע/שר הבטחון לדיון בפגישה

ועד מעלה-אדומים

28/9/76

2255.0

סיכום דיון בועדת היגוי למעא"ד

28/9/76

2260.0

הזמנת ביקור שר המשפטים

ועד מעלה-אדומים

28/9/76

2261.0

הזמנת ביקור מנכ"ל חטיבת ההתישבות

ועד מעלה-אדומים

28/9/76

2262.0

תכנית ביקור שר העבודה

ועד מעלה-אדומים

28/9/76

2263.0

תלונה למ/מחוז י-ם במ.השיכון

ועד מעלה-אדומים

28/9/76

2264.0

הוספת 17 יח"ד ב"מחנה עובדים" מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

28/9/76

2264.1

פניה לועדת ההיגוי מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

28/9/76

2265.0

התנדבות להסעות "טרמפ"

(יזמה אישית)

(אין)

2266.0

ערבות לאשראי במשביר המרכזי

ועד מעלה-אדומים

30/9/76

2267.0

סיכום פגישה עם נציגי מ. הבטחון

30/9/76

2270.0

תקציב הקמת בית-כנסת

הועד-הדתי מעלה-אדומים

5/10/76

2275.0

אשראי למכולת במעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

6/10/76

2276.0

אישור סדרי תפילה לתלמידים

ועד מעלה-אדומים

6/10/76

2277.0

ביקור הנהגת ק. דנוור, קולורדו

ועד מעלה-אדומים

7/10/76

2280.0

מיסוי באיו"ש

ע/ראשי ליועמ"ש, נציבות מס הכנסה ומס רכוש

7/10/76

2280.1

סירוב לבקר בישוב מעלה-אדומים

מנכ"ל ח. ההתישבות בהסתדרות הציונית

8/10/76

2282.0

תלונה לראש הממשלה על הודעת שר השיכון

ועד מעלה-אדומים

11/10/76

2285.0

הוספת טלפונים למעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

11/10/1976

2285.1

פגישה עם נציג ספק ה"אשקוביות"

13/10/76

2290.0

מכתב "טרוניה" ?? לשר ישראל גלילי

ועד מעלה-אדומים

13/10/76

2291.0

בחינת הוספת טלפונים

שירותי הנדסה-טלפון, מ. התקשורת

14/10/76

2291.5

ענידת כפתורי "השנה הזאת בירושלים"

המגבית היהודית המאוחדת

14/10/76

2291.6

מועמדות לתפקיד "מזכיר הועד"

(אישי)

14/10/76

2291.7

אישור קבלת העתק מכתב

לשכת שר האוצר

17/10/76

2292.5

ייעור אזור מעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

18/10/76

2293.0

חדירת בדואים לשטח סגור ואש

ועד מעלה-אדומים

18/10/76

2294.0

העסקת אדם לזירוז הקמת מפעלי תעשיה

המשנה למנכ"ל מסו"ת

18/10/76

2295.0

הקמת מפעל חקלאי

ועד מעלה-אדומים

18/10/76

2296.0

נטיעות במעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

18/10/76

2297.0

שר המשפטים יבקר במעא"ד

לשכת שר המשפטים

25/10/76

2298.0

ייעוץ בבחירת מקורות מים לפיתוח מעא"ד

מכון לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

27/10/76

2298.3

שימוש ברכוש מושכר לבלה בראון

(אישי)

28/10/76

2298.5

משפחת פלס: הצהרה אישית

(אישי)

29/10/76

2298.7

תקציב להקמת בית-כנסת במעא"ד

הועד הדתי מעלה-אדומים

31/1/076

2298.8

הוצאות להקמת בית כנסת במעא"ד

הועד הדתי מעלה-אדומים

31/10/76

2298.9

דו"ח הוצאות מעא"ד לתקופה 12/75-10/76

הגזבר (ש.אנסבכר)

(11/76)

2299.0

טיפול בבעיות בטחון מעא"ד

רב"ש מעא"ד

1/11/76

2305.0

דיווח בעלי תפקידים

ועד מעלה-אדומים

2/11/76

2309.0

בקשת הקלה ממכס

ועד מעלה-אדומים

2/11/76

2310.0

מיפוי אתר קבע מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

2/11/76

2320.0

הזמנת אריק שרון לביקור

ועד מעלה-אדומים

2/11/76

2330.0

תשלום חשבון הטלפון

מנהל מחנה מעא"ד עמידר

5/11/76

2332.0

סלילת כביש היקפי

ועד מעלה-אדומים

7/11/76

2332.5

הקצבה תלת-חדשית לועד הדתי מעא"ד

הועד הדתי מעא"ד

8/11/76

2332.8

זכרון דברים להפעלה זמנית של מוסך במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

9/11/76

2333.0

סדר-יום לפגישה מבוקשת

ועד מעלה-אדומים

9/11/76

2333.1

ייעוץ בנושאי מקורות מים

ועד מעלה-אדומים

9/11/76

2334.0

מכרז לתפקיד מזכיר ועד מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

10/11/76

2335.0

מערכת כריזה במעא"ד

רב"ש מעלה-אדומים

10/11/76

2335.1

נטיעות במעלה-אדומים

מינהל פיתוח הקרקע, אגף היעור, קק"ל

10/11/76

2336.0

בקשת פגישת ראש הממשלה עם ועד מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

11/11/76

2337.0

רכישת רכב מעודפי רכב צהל"י

יח` המכירות, משרד הבטחון

11/11/76

2337.1

מועמדות לתפקיד "מזכיר ועד מעא"ד"

(אישי)

11/11/76

2337.2

השתתפות מ.העבודה בשיפוץ מעון ילדים

ועד מעלה-אדומים

11/11/76

2338.0

תרומת ההנצחה לחייל יעקב רמון ז"ל

ועד מעלה-אדומים

12/11/76

2339.0

סלילת כביש היקפי בטחוני במעא"ד

מע"צ, מ. העבודה

12/11/76

2339.1

הוספת קוי טלפון במעא"ד

שירותי ההנדסה, מ. התקשורת

12/11/76

2339.2

אילוף כלבים

לשכת שר המשטרה

14/11/76

2340.0

תודה לתרומת ריהוט לביכ"נ וגן-ילדים

ועד מעלה-אדומים

14/11/76

2340.1

שכר חלוקת דאר

ועד מעלה-אדומים

14/11/76

2340.2

הזמנה לביקור מ/לשכת תכנון יו"ש

ועד מעלה-אדומים

15/11/76

2342.0

זירוז טיפול בנושאי מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

15/11/76

2342.1

מועמדות לתפקיד "מזכיר ועד מעא"ד"

(אישי)

15/11/78

2342.2

בקשת פגישה עם שר המשפטים

ועד מעלה-אדומים

15/11/76

2343.0

הזמנה ביקור אברהם שביט

ועד מעלה-אדומים

15/11/76

2344.0

תכנון לאזור ו"צו מנהלה" לישוב מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

15/11/76

2345.0

הודעה על אסיפת תושבים

ועד מעלה-אדומים

15/11/76

2346.0

ייעור איזור מעלה-אדומים

מפקד נפת בית-לחם

16/11/76

2347.0

ביקור 2/11/76 שר העבודה משה ברעם

ועד מעלה-אדומים

16/11/76

2347.1

תודה לאירוח משלחת המגבית המאוחדת

הכנס השנתי של המגבית היהודית המאוחדת 10/1976

17/11/76

2348.0

לקראת ועדת היגוי מעלה-אדומים

ועד מעלה אדומים

17/11/76

2348.1

הודעה על אסיפה כללית

ועד מעלה-אדומים

19/11/76

2348.2

עצומת תושבים לכינוס אסיפה כללית

28 תושבי מעא"ד

(19/11/76)

2348.3

תביעה משפטית עמידר נגד משפחת אשל

בית משפט השלום י-ם * עו"ד י. כאנם * משפחת אשל

19/11/76

2348.4

דמי-שכירות צה"ל לחב` עמידר

מנהל מחנה מעלה-אדומים

22/11/76

2348.6

הודעה על אסיפה כללית תושבי מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

22/11/76

2348.7

מתנדב מודד מוסמך

גוש אמונים

24/11/76

2349.0

סיכום פגישה עם ממ"י

ועד מעלה-אדומים

25/11/76

2351.0

פינוי המסגריה לא. התעשייה

ועד מעלה-אדומים

29/11/76

2352.0

מטאורולוגיה לתכנון אתר קבע למעא"ד

ועד מעלה-אדומים

29/11/76

2352.1

תקציב בטחון 1/12/75-31/3/77 לאישור

(1/12/76)

2352.5

הכנות ליום השנה הראשון למעא"ד

2/12/76

2353.0

הסעות למעא"ד לטקס יום השנה הראשון

2/12/76

2354.0

מכרז חוזר להפעלת מכולת

ועד מעלה-אדומים

5/12/76

2354.3

מכרז להעסקת מזכיר לועד מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

5/12/76

2354.5

סיכום פגישה ממ"י

מ"מ מ/ ממ"י

7/12/76

2354.7

יום השנה הראשון למעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

8/12/76

2355.0

תודה והזמנה לעצרת חנוכה 1976

ועד מעלה-אדומים

8/12/76

2355.1

חוו"ד כללית והמלצות פרופ` אריה איסר

המכון לחקר הנגב (אוניברסיטת בן-גוריון)

8/12/76

2355.2

שטיפת קווי ביוב וריקון בורות שופכים

"שגיא"

9/12/76

2355.3

מצטער! החוק לא מאפשר לפטור ממכס

הנהלת המכס והבלו

12/12/76

2355.5

תלונה בגין אי-שירות רפואי

(תושב מעא"ד)

12/12/76

2355.6

רכישת רכב מעודפי צה"ל

יח` המכירות, משרד הבטחון

12/12/76

2355.7

הצהרת מועמד לאיכלוס

(אישי)

12/12/76

2355.8

הזמנה לעצרת יום השנה הראשון למעא"ד

בית מעלה-אדומים

2356.0

הקמת ישוב קבע

ועד מעלה אדומים

16/12/76

2357.0

תכנון ביקור שר החוץ

לשכת שר החוץ

17/12/76

2360.0

מינוי ועדת תכנון

הסברה ופניות הציבור, מ. הבטחון

19/12/76

2365.0

דברי אבנר פרץ, יו"ר הועד למלאת שנה למעלה-אדומים

(ועד מעלה-אדומים)

21/12/76

2370.0

פניה ל"הנחיל" קריה במעלה-אדומים

קרית "מגדל-דוד" ישיבה להכשרת רבנים ומורי הוראה ובית אבות בישראל

21/12/76

2370.1

ברכות ליום השנה הראשון למעא"ד

מברכים שונים

2371.0

מסכת "מעלה-אדומים"

ביה"ס "פרדס", רמות-אשכול, ירושלים

21/12/76

2372.0

פניה לקבלת ייעוץ לגינון והשקיה

ועד מעלה-אדומים

23/12/76

2373.0

תודות לשיתוף בחגיגות יום השנה הראשון למעא"ד

ועד מעלה-אדומים

23/12/76

2374.0

מינוי ועדה לתכנון

ועד מעלה אדומים

23/12/76

2375.0

הכנת ביקור שר החוץ

ועד מעלה-אדומים

23/12/76

2380.0

ברכה לעצרת שנה להתישבות מ-א

הדסה הסתדרות מדיצינית

23/12/76

2390.0

רישום פגישה עם יועמ"ש יו"ש

24/12/76

2392.0

צוות לסיוע בתכנון ישוב קבע למעא"ד

ועד מעלה-אדומים

24/12/76

2393.0

דף מידע: שנה למעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

12/76

2400.0

זוכה במכרז מכולת

ועדת המכרזים מעא"ד

27/12/76

2409.0

תודה לתרומת אביזרי ספורט

ועד מעלה-אדומים

27/12/76

2409.1

תודה על יוזמת הבאת אביזרי ספורט

ועד מעלה-אדומים

27/12/76

2409.2

תודה על תרומת אביזרי ספורט

ועד מעלה-אדומים

27/12/76

2409.3

אישור מכתב ועד מעא"ד לשר הבטחון

יחסי ציבור מ. הבטחון

27/12/76

2409.4

בקשת פגישה עם ראש הממשלה

ועד מעלה-אדומים

27/12/76

2410.0

הזמנת פגישת שר במ-א

ועד מעלה-אדומים

27/12/76

2420.0

דרישה להקמת ועדת תכנון אזור מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

27/12/76

2421.0

דרישה להקמת ועדת תכנון לאזור תעא"ד

ועד מעלה-אדומים

27/12/76

2422.0

דווח החלטות ועד מעא"ד לתושבים

(יו"ר ועד מעא"ד)

27/12/76

2423.0

תקנון ועדת ביקורת

ועד מעלה-אדומים

27/12/76

2430.0

סיכום ביקור יגאל אלון, שר החוץ

(ועד מעלה אדומים)

28/12/76

2440.0

הערות לסעיף "אישור תקציב" לאסיפה הכללית

ועד מעלה-אדומים

(אין)

2440.1

זכאי טיפול קופת חולים במעא"ד

(1977 ראשי

2440.5

מינוי ועד תכנון איזור מעא"ד

ע/אחראי הסברה ופניות ציבור, מ. הבטחון

3/1/77

2440.8

אישור קבלת מכתב (לשכת גלילי)

לשכת השר ישראל גלילי

4/1/77

2441.0

דרישה משרים להחליט על עיר מעא"ד ואיתורה באיזור.

ועד מעלה-אדומים

5/1/77

2442.0

בקשה להעלות על סדר-היום ועדת השרים לעניני התישבות להקים עיר במעלה-אדומים

סגן-ראש הממשלה ושר החוץ

6/1/77

2443.0

מכתב עידוד לשר החוץ

ועד מעלה-אדומים

7/1/77

2444.0

הזמנת ביקור במעא"ד

ועד מעלה אדומים

7/1/77

2445.0

ייעוץ למעא"ד כידיד ההתישבות

(אישי)

10/1/77

2447.0

אישור קבלת מכתב (לשכת שר האוצר)

לשכת שר האוצר

10/1/77

2448.0

תרשומת לסדר-היום ועדת השרים לעניני התישבות

(השר י. גלילי)

11/1/77

2448.3

בקשה ליחידת דיור מוגדלת

(משפחת רזיאל)

13/1/77

2450.0

פניה להרחבת יח"ד

(מוטי עדן)

(אין)

2450.2

פנייה ליח"ד במעלה-אדומים

(אישי - רופא שיניים)

(אין)

2450.3

רשימת מצאי איכלוס מעא"ד

ועד מעא"ד

(אין)

2450.4

סיכום ביקור ס/מפקד נפת בית-לחם

נפת בית-לחם, צה"ל

14/1/77

2450.5

עדכון כמות נפשות ביח"ד

ועד מעא"ד

(אין)

2450.6

משפחות מעא"ד לפי שטח יח"ד

(יו"ר ועד מעא"ד)

(אין)

2450.7

אישור קבלת מכתב (לשכת גלילי)

לשכת השר ישראל גלילי

16/1/77

2451.0

מינוי ועדה לתכנון

הסברה ופניות הציבור, מ. הבטחון

16/1/77

2452.0

בקשת שר העבודה לביצוע עבודה במעא"ד

סמ/ מע"צ - משרד העבודה

17/1/77

2452.1

הבעת עמדה חיובית למעא"ד

שר החוץ

17/1/77

2452.2

איכלוס מעא"ד

ועדת איכלוס מעא"ד

18/1/77

2452.4

סיכום דיון ועדת האיכלוס מעא"ד

מ/מחוז י-ם משהב"ש

18/1/77

2452.5

דיוני ועדת העבודה בענין ההתישבות

יו"ר ועדת העבודה - כנסת ישראל

19/1/77

2452.6

האם מעא"ד ברשימת הישובים (לבחירות)

ועד מעלה-אדומים

20/1/77

2453.0

סחבת באספקת חשמל

ועד מעלה אדומים

20/1/77

2454.0

מטאורולוגיה במעלה-אדומים

פרופ` עזרא זהר (ביה"ס לרפואה, אוניברסיטה ת-א)

23/1/77

2456.0

בחינת מועמד לאיכלוס במעא"ד

גוש אמונים

(23/1/77)

2456.1

תיאום מועד לפגישה עם שר המשפטים

לשכת שר המשפטים

23/1/77

2457.0

אישור כניסה למחסני מ. הבטחון

יח` מכירות מדור ביצוע

23/1/77

2457.1

קביעת נושא תפקיד מא"ז מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

לפני 26/1

2458.0

הסברה לדוברי אנגלית

ועד מעלה-אדומים

28/1/77

2459.0

(סיכומי) ועדת איכלוס

ללא תאריך

2460.0

נטיעות - בקשות ועד מעא"ד לביצוע

ועד מעלה-אדומים

29/1/77

2465.0

הבטחת תקציב לפיתוח ישוב מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

29/1/77

2466.0

דו"ח כספי

ועד מעלה-אדומים

31/1/77

2468.0

בקשה לפעולה משר הפנים

ועד מעלה-אדומים

1/2/77

2470.0

סיכום פגישה

ועד מעלה אדומים

1/2/77

2495.0

בקשת פעולה משר הפנים

ועד מעלה-אדומים

1/2/77

2496.0

אישור קבלת מכתב

יחסי ציבור - מ.הבטחון

2/2/77

2496.5

מעלה-אדומים - עבר ושאיפות לעתיד

(ועד מעלה-אדומים)

(1977)

2497.0

הזמנה לביקור שר התחבורה

ועד מעלה-אדומים

3/2/77

2500.0

תקציב למעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

3/2/77

2510.0

אירוח נציגי ועידת הבונדס

מפעל מלוה העצאמות והפיתוח

4/2/77

2511.0

פרוטוקול ועד מעא"ד - חב` עמידר

4/2/77

2512.0

השר ישראל גלילי "מיידע" את השר שלמה רוזן

יו"ר ועדת השרים לעניני התישבות

6/2/77

2515.0

מעא"ד ב"רשימת הישובים"

המפקח הארצי על הבחירות

6/2/77

2520.0

קביעת פגישה עם שר התחבורה

לשכת שר התחבורה, גד יעקובי

7/2/77

2521.0

עדכון רשימת אוהדי מעא"ד

גוש אמונים

7/2/77

2521.1

תזכורת/ביקורת חבר גרעין מעא"ד

(אישי)

(1977)

2521.2

פניה לנעמ"ת לביקור ולסיוע

ועד מעלה-אדומים

8/2/77

2521.5

בקשה לקבלת סיוע אגודת "אליצור"

ועד מעלה-אדומים

8/2/77

2521.6

סיוע לפתיחת חדר לימוד לתלמידים

ועד מעלה-אדומים

8/2/77

2521.7

ערעור נגד הקמת "ישיבת הסדר"

(אישי - יוכי שוברט)

9/2/77

2522.0

תשובת ראש הממשלה

מנהל לשכת ראש הממשלה

9/2/77

2523.0

ביטול תלונות ח. עמידר נגד תושבים

עמידר - הח` הלאומית לשיכון עולים בישראל

10/2/77

2524.0

אירוח כנס בני הקיבוץ המאוחד במעא"ד

מזכירות חטיבת בני הקיבוץ המאוחד

(12/2/77)

2525.0

המלצה להקצאת מספר מונית

(אישי)

12/2/77

2525.1

התנדבות תלמידי בית המדרש לתורה ליישוב

בית מדרש לתורה וללימודי יהדות

14/2/77

2525.5

סיוע עיריית י-ם למעא"ד בציוד ספורט

ועד מעלה-אדומים

14/2/77

2525.6

פניה לראש העיר ירושלים

ועד מעלה-אדומים

15/2/77

2526.0

בטול תלונת אלי קרן

יו"ר ועד הבריאות מעא"ד

15/2/77

2526.1

פניה לשר המשטרה

ועד מעלה-אדומים

15/2/77

2527.0

בקשת סיוע בנושאי תכנון ו-מעמד

ועד מעלה-אדומים

15/2/77

2528.0

זימון להתיצב בנפת בית-לחם

רבש"צ מעלה-אדומים

15/2/77

2528.1

זימון להתיצב בנפת בית-לחם

רבש"צ מעלה-אדומים

15/2/77

2528.2

בקשות ועד מעא"ד מויצ"ו

הפדרציה הישראלית של ויצ"ו

16/2/77

2529.0

הערות לועדת איכלוס מעא"ד

מ/מחוז י-ם מ. השיכון

16/2/77

2529.1

סיכום פגישה עם אלוף פיקוד מרכז

ועד מעלה אדומים

20/2/77

2535.0

פגישה עם מ/פיתוח הקרקע בקק"ל

מינהל פיתוח הקרקע, קק"ל

20/2/77

2535.1

אספקת חשמל מחב` חשמל מזרח/י-ם

הסברה וי.ציבור, מ.הבטחון

21/2/77

2536.0

סיוע של אגודת "אליצור" למעא"ד

אגוד ספורטיבי דתי "אליצור"

21/2/77

2536.1

סיור כינוס חוקרי המקרא, לומדיו והוגיו במעא"ד

החברה היהודית העולמית לתנ"ך וחקר המקרא בישראל

21/2/77

2536.2

אספקת חשמל מחב` חשמל מזרח/י-ם

משרד הבטחון

21/2/77

2537.0

רשימת יוצא צבא בישוב הזמני מעא"ד

22/2/77

2538.0

בקשת סיוע מרשות הספורט

ועד מעלה-אדומים

23/2/77

2540.0

מכתב תודה לעו"ד לוי

ועד מעלה-אדומים

23/2/77

2541.0

בקשת ביטול תלונות נגד משפחות "פולשות"

23/2/77

2542.0

סיכום פגישה עם מושל יו"ש

ועד מעלה אדומים

23/2/77

2545.0

בקשת סיוע לחדר לימוד

ועד מעלה-אדומים

24/2/77

2550.0

יח"ד אריאלה צפריר במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

23/2/77

2550.5

ייעור במעלה-אדומים

מ/ חבל המרכז, מינהל ופיתוח הקרקע - קק"ל

27/2/77

2551.0

סיכום פגישה עם מ/א. הפיתוח קק"ל

27/2/77

2552.0

תכנון ביקורי משלחות קרן היסוד

קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל

27/2/77

2553.0

תודה לאנשי אגף המדידות

ועד מעלה-אדומים

28/2/77

2554.0

כינוס מסיירי ארץ בנימין במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

28/2/77

2554.1

הבוחרים הרשומים בקלפי 3616-001 במעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

28/2/77

2554.2

ייעוד אליהו רביד לתקציבן ע/גזבר

ועד מעלה-אדומים

28/2/77

2554.3

תרשומות עצמיות לצורך ו. איכלוס

(אין)

2554.4

חריש ערבי בשטחים סגורים

ועד מעלה אדומים

28/2/77

2555.0

הנחה לתושבי מעא"ד ברכישת מוצרי "סולכור"

"סולכור" חברה לשיווק וקניות

28/2/77

2555.1

חוו"ד בגין שטחים באזור מעלה-אדומים

מנהלת המחלקה האזרחית של פרקליטות המדינה

(1977)

2555.5

"הישוב הקהילתי"

חבר ועד מעא"ד

ללא תאריך

2560.0

ועדת ראיון למעא"ד (לאיכלוס)

ועד מעלה-אדומים

1/3/77

2565.0

ויתור על יח"ד - אריאלה צפריר

(אישי)

2/3/77

2565.5

הצעה לסיכום דיון "עירוני" מול "קהילתי"

3 חברי ועד מעא"ד בהצעה אישית

6/3/77

2570.0

סיום כינוס הארצי ה-25 לתנ"ך

החברה לחקר המקרא בישראל

6/3/77

2570.1

סיכום פגישה עם שר התחבורה

ועד מעלה-אדומים

7/3/77

2571.0

שינוי "מעמד תקציבי"

ועד מעלה אדומים

7/3/77

2580.0

מכרז-זוטא להתקנת מים וכיורים במעונות ילדים

ועד מעלה-אדומים

9/3/77

2585.0

פניה לתיקון מערכת החשמל ביח"ד

(אישי)

10/3/77

2587.0

פעילות ספורטיבית במעלה-אדומים

רשות הספורט והחינוך הגופני

14/3/77

2589.9

הזמנת מעא"ד לכינוס

החברה היהודית העולמית לתנ"ך

14/3/77

2590.0

פרוטוקול ועדת האיכלוס מחוזית

מחוז י-ם - משרד השיכון

14/3/77

2590.1

דף מידע ועדת תרבות מעא"ד

ועדת התרבות מעא"ד

(3/77)

2590.2

בקשה לדיור במעא"ד

יח` האיכלוס - מ. השיכון

15/3/77

2590.3

הודעה על אסיפת תושבים

ועד מעלה-אדומים

16/3/77

2590.5

הכנות לכינוס הארצי ה-25 לתנ"ך

חב` לחקר המקרא בישראל

16/3/77

2590.8

מכרזים - דלתות לחדר חוגים וסגירת מחסן

ועדת מכרזים מעא"ד

(26/3/77)

2591.0

דו"ח כספי ועד מעא"ד

(הנהלת חשבונות)

31/3/77

2592.0

דו"ח כספי 9/76 - 3/77 הועד הדתי מעא"ד

הועד הדתי מעא"ד

(אין)

2592.1

הודעה על אסיפת תושבים

ועד מעלה-אדומים

אפריל1977ׂ

2592.3

הודעה על סדרי הצבעה

ועד מעלה-אדומים

2592.4

הודעת תוצאות ההצבעה על אופי היישוב

ועדת הקלפי

2592.5

ערעור בתשלום מס קניה לבריכת שחיה

יועמ"ש מעא"ד

4/4/77

2593.0

התחייבות לבצע מדידות מטאורולוגיות

ועד מעלה-אדומים

10/4/77

2595.0

משלחות קרן היסוד-המגבית במעא"ד

מח` משלחות סקר, קרן היסוד-המגבית

12/4/77

2597.0

הזמנה לועדת איכלוס מעא"ד

משהב"ש מחוז י-ם

13/4/77

2597.5

הזמנת ביקור השר י. גלילי

ועד מעלה אדומים

14/4/77

2600.0

בקשת פגישה עם שר הפנים

ועד מעלה-אדומים

14/4/77

2601.0

דו"ח מעשי וכספי - הועד הדתי מעא"ד

הועד הדתי מעא"ד

14/4/77

2602.0

נושאים לדיון עם משהב"ש

ועד מעלה-אדומים

14/4/77

2602.1

כלכלת שומרים - חיילים 1977/78

משרד הבטחון, א. בינוי ונכסים, מח` שרותים ואחזקה

17/4/77

2603.0

איתור שטח לישוב עירוני במעא"ד

(3-4/77)

2605.0

קורס עזרה ראשונה לנהגי אמבולנס

מד"א - מ/שירותי תחבורה וקשר

15/4/77

2605.5

פרוטוקול ועד איכלוס מרכזית

אגף איכלוס משרד השיכון

20/4/77

2606.0

סיכום דיון מיום 31/3/77 בלשכת המנכ"ל - איתור עירוני למעא"ד

משהב"ש

20/4/77

2606.1

הקלות במס למעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

24/4/77

2609.0

העלאת מעא"ד לדיון בממשלה

ועד מעלה אדומים

24/4/77

2610.0

החשת מעבר משפחת קרצנר

תנועת האשה הדתית-לאומית

24/4/77

2610.1

דיווח על ביטול תלונה נגד תושב

יועמ"ש ועד מעא"ד

27/4/77

2611.0

החלטות ועד מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

28/4/77

2612.0

בקשת פגישה עם מתאם הפעולות בשטחים

ועד מעלה אדומים

28/4/77

2612.1

ויתור על יחידת דיור

(חיה ומשה פלס)

30/4/77

2612.5

אישור הריון לצורך ועדת איכלוס

רופא מעלה-אדומים

1/5/77

2612.6

ועדת איכלוס מקומית מעא"ד

(מ. השיכון)

2/5/77

2612.7

תצהיר לועדת איכלוס

(מזכיר ועד מעא"ד)

2/5/77

2612.8

תצהיר מזכיר ועד מעא"ד

מזכיר ועד מעא"ד

2/5/77

2612.9

פרוטוקול ועדת איכלוס מעא"ד

אגף איכלוס משהב"ש

2/5/77

2613.0

מפת איכלוס מעא"ד ל-2/5/77

ועד מעלה-אדומים

3/5/77

2613.1

ניכוי מס בגין תשלומים לעובדים

ועד מעלה-אדומים

3/5/77

2613.2

התפטרות הרבש"צ

רבש"צ מעא"ד

5/5/77

2613.3

איתור עירוני - הגשת דו"ח הביניים לשר ולמנכ"ל

משהב"ש מחוז י-ם

10/5/77

2613.4

פניה למידע על מעא"ד

(אישי)

10/5/77

2613.5

בקשה להרחבת יח"ד משפחת קולר

(אישי)

11/5/77

2613.6

סגירת תיקים נגד 5 משפחות ע"י המשטרה

ע/ לפרקליט המדינה

12/5/77

2613.7

הוצאות חיבור גז ליח"ד במעא"ד

יועמ"ש ועד מעא"ד

13/5/77

2613.8

כביש במוצא המזרחי לירושלים

משהב"ש מחוז י-ם

19/5/77

2613.9

תגובה על בקשת פגישה עם שר הבטחון

משרד הבטחון

20/5/77

2614.0

הקמת תחנה מטאורולוגית בטבק-ריש

השירות המטאורולוגי מ. התחבורה

22/5/77

2615.0

בקשת סיוע לקידום נושאים שונים

ועד מעלה-אדומים

23/5/77

2615.3

תחנה מטאורולוגית ב"טיבק-קוטיף"

ועד מעלה-אדומים

27/5/77

2616.0

התפטרות הרבש"צ

רבש"צ מעא"ד

28/5/77

2616.1

ציוד לשעת חרום

ועד מעלה-אדומים

31/5/77

2616.2

בקשת פגישה עם שר הבטחון

ועד מעלה-אדומים

30/5/77

2616.3

בקשת סיוע לנושאים שונים

ועד מעלה-אדומים

30/5/77

2616.4

הצעת מחיר להסעת תלמידי בי"ס

"דרורי יצחק" שרותי הובלה

30/5/77

2616.5

בקשה לפגישה עם שר הבטחון

ועד מעלה-אדומים

30/5/77

2616.6

תשלום בגין אירוח קבוצות

ועד מעלה-אדומים

31/5/77

2616.7

תשלום מיסים במעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

31/5/77

2616.8

עיון בהצטרפות למעלה-אדומים

(אישי)

31/5/77

2616.9

סיכום סיור של אנשי משה"ש צה"ל וועד מעלה אדומים

מנהל מחוז י-ם, משה"ש

1/6/77

2617.0

הזמנה לאסיפה כללית תושבי מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

1/6/77

2617.4

טיוטה לאסיפה הכללית: "ישיבת הסדר"

ועד מעלה אדומים

3/6/77

2617.5

ויתור על זכות מעבר ליח"ד 10/4

(אישי)

4/6/77

2617.7

ערעור תושבים במעא"ד בנושא "ישיבת הסדר"

תושבים

5/6/77

2618.0

פרוטוקול ועדת ראיונות לאיכלוס

מ. השיכון ו-ועד מעא"ד

5/6/77

2618.1

תשלום מיסים

יועמ"ש מפקדת יו"ש

6/6/77

2618.5

מסיבת פרידה מאלוף פיקוד מרכז

ועד מעלה-אדומים

8/6/77

2619.0

"חזון הישוב הקהילתי"

(אישי)

(1977)

2620.0

הזמנה לאסיפה כללית 11/6/77

ועד מעלה-אדומים

8/6/77

2621.0

סירוב הצבת מיכל למיחזור נייר

אמניר עיבוד נייר בע"מ

8/6/77

2621.1

העתקת טצ"ג לאמצע ה"מחנה"

נציג דאר וטלפון במעא"ד

8/6/77

2624.0

סיכום פגישה עם אדריכל שקד

(מזכיר הועד)

9/6/77

2624.5

אישור תושב מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

9/6/77

2624.6

בקשה להטבת תנאי דיור

(אישי)

11/6/77

2624.7

בקשה להרחבת תנאי דיור

(אישי)

12/6/77

2624.8

מ. תעשיה וב. מלאכה שאושרו לאיזור התעשיה מעא"ד

חב` כלכלית לירושלים בע"מ

13/7/77

2624.9

החלטות אסיפה כללית 11/6/77

ועד מעלה-אדומים

14/6/77

2625.0

פרוטוקול ועדת הראיונות

מ. השיכון ו-ועד מעא"ד

14/6/77

2625.1

החלפת הרבש"צים

רבש"צ מעא"ד

14/6/77

2625.2

בקשה להטבת תנאי דיור

(אישי)

14/6/77

2625.3

בקשה להרחבת תנאי דיור

(אישי)

(אין)

2625.4

ציוד דנטלי למרפאה

בריאות השן, מ. הבריאות

14/6/77

2629.0

הזמנה לישיבת ועדת איכלוס מעא"ד

יח` איכלוס משרד השיכון

16/6/77

2629.4

הקצאת קרקע לבנית מגורים לעובדי "מיפאלום"

מנהל "מיפאלום"

16/6/77

2629.5

מזכר ממנהל ה"מחנה עובדים"

מנהל ה"מחנה עובדים"

17/6/77

2629.7

רשימת תושבי מעא"ד

(לא ידוע)

(אין תאריך

2630.0

טיפול רפואי ללא-חברי קופ"ח כללית

מ/ מחוז י-ם קופ"ח כללית

21/6/77

2635.0

פרוטוקול ועדת ראיונות לאיכלוס

משרד השיכון ו-ועד מעא"ד

23/6/77

2637.0

דיור לעובדי תע"ש

ע/ מנהל תע"ש

26/6/77

2637.8

מקלט ראשי וציוד קשר במעא"ד

קצין אג"מ, נפת בית-לחם

28/6/77

2638.0

פרוטוקול ו. איכלוס מעא"ד

מ/מחוז י-ם מ. השיכון

28/6/77

2638.1

דו"ח ביקורת

ועדת ביקורת

(1977)

2650.0

פרוטוקול ועדת היגוי מישור-אדומים (מעא"ד)

ועדת ההיגוי

1/7/77

2651.0

ציוד דרוש למעא"ד עפ"י תקן הג"א

(אין)

2653.9

תודה לציוד לבריאות השן

ועדת הבריאות מעלה-אדומים

3/7/77

2655.0

סיכום עם הממונה לאיכלוס במ. השיכון

ועד מעלה-אדומים

3/7/77

2655.1

תעודת אחריות לריצוף מקלט

דיורם - ריצוף פלסטי

3/7/77

2655.3

מועמדי "מיפאלום" לאיכלוס במעא"ד

יח` איכלוס במ. השיכון

12/7/77

2656.0

מינוי רבש"צ במעלה-אדומים

קצין אג"מ נפת בית-לחם

14/7/77

2657.0

מ.ל.ח. (משק לשעת חרום)

קצין הגמ"ר איו"ש

15/7/77

2658.0

אימון חובשים (בלתי לוחמים)

קצין הגמ"ר איו"ש

15/7/77

2658.1

תצהיר בגין מועמד איכלוס מאיר ימין

ועד מעא"ד

16/7/77

2658.5

בקשה לפגישה עם שר החקלאות אריק שרון

ועד מעלה-אדומים

17/7/77

2660.0

בקשה לפגישה עם שר האוצר ש. ארליך

ועד מעלה-אדומים

17/7/77

2670.0

בקשה לפגוש שר הבטחון

ועד מעלה-אדומים

17/7/77

2675.0

קריטריוני איכלוס

ועד מעלה-אדומים

18/7/77

2680.0

עידכון רשימות שמיות ונתונים אישיים

מ"מ קצין הגמ"ר נפת בית-לחם

18/7/77

2680.1

מינוי רבש"צ במעא"ד

מ"מ קצין הגמ"ר נפת בי"ל

18/7/77

2680.2

פרוטוקול ועד מעא"ד קטוע

21/7/77

2690.0

פרוטוקול ועדת ראיון (לו.אכלוס)

ועד מעלה-אדומים

22/7/77

2690.5

המלצות ו. ראיון (לאכלוס מעא"ד)

ועדת הראיון

22/7/77

2690.6

רשימת רזרבה של מועמדים לאיכלוס

(לא ידוע)

(אין)

2690.7

אישור תשלום שכר

גזבר ועד מעא"ד

19/7/77

2690.8

תרשומת עצמית של נציג בו. איכלוס

(אין)

2690.9

תלונה בגין יחסי שכנות

(אישי)

24/7/77

2691.0

פרוטוקול ועדת אכלוס למעא"ד

מחוז ירושלים משה"ש

25/7/77

2692.0

מימוש רזרבה לאיכלוס

ועד מעלה-אדומים

25/7/77

2692.1

תרשומת עצמית בגין האיכלוס

(שמעון אנסבכר)

(אחר 25/7)

2692.5

הצעת ועד מעא"ד לועדת איכלוס ב-26/7/77

ועד מעלה-אדומים

2692.6

הכרזת התנחלויות כישובים לכל דבר

סגן מזכיר הממשלה

26/7/77

2692.7

ברכות רב בקעת-הירדן והאיזור

רב האיזור

28/7/77

2693.0

הזקקת תיאום לשינוי חיצוני במבנים

ועד מעלה-אדומים

30/7/77

2693.5

דרישות ממפקד יו"ש

ועד מעלה-אדומים

31/7/77

2694.0

תביעת תושב

(תושב המקום)

(ללא תאריך

2695.0

סיכום פגישה עם שר משהב"ש

ועד מעא"ד

31/7/77

2696.0

טיפול וטרינרי במעא"ד

(אישי)

1/8/77

2696.5

האחריות לטיפול ביישובים מעא"ד, עפרה ואלון-מורה

ועדת השרים לעניני התישבות

2/8/77

2696.6

ערעור על החלטות ועדת איכלוס מקומית 25/7/77

ועד מעלה-אדומים

2/8/77

2697.5

בדיקת מצב האמבולנס

מגן דוד אדום

3/8/77

2698.0

הבאת החלטות ועדת השרים לעניני התישבות לתשומת לב שרי הממשלה

מזכירות הממשלה

4/9/77

2698.7

הבאת החלטת ועדת השרים לעניני התישבות לידיעת/אישור שרי הממשלה

מזכירות הממשלה

7/8/77

2699.0

סיכום ביקור שר השיכון

ועד מעלה-אדומים

9/8/77

2700.0

ערעור על החלטות ו. איכלוס מקומית ומחוזית

ועד מעלה-אדומים

9/8/77

2700.1

פרטי מקצוע של צבי שפלטר

(אישי)

9/8/77

2710.0

הודעה לתושבי מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

(10/8/77)

2710.1

דיון במשרד השיכון

(רושם התרשומת)

אחר9/8/77

2713.0

הבאת החלטת הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית לידיעת/אישור שרי הממשלה

14/8/77

2714.0

הכנת קונצרט דוד בר-אילן במעא"ד

גוש אמונים

17/8/77

2715.0

הודעה לתושבי מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

(30/8/77)

2716.0

תגובת ועד מעא"ד לדו"ח ו. ביקורת

ועד מעלה-אדומים

31/8/77

2717.0

טיוטת מכתב - בריכת שחיה

לא ידוע

2720.0

תלוש משכורת אחות קופ"ח כללית

קופת חולים, מחוז י-ם

8/77

2730.0

מימוש רזרבה לאיכלוס במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

5/9/77

2735.0

הודעה על אסיפה כללית

ועד מעלה-אדומים

10/9/77

2737.0

בחירת ועד מעא"ד

ועד מעא"ד

21/9/77

2740.0

הקמת מועצה דתית מעא"ד

מנכ"ל משרד הדתות

25/9/77

2741.0

מא"ז מעא"ד

מפקד צבאי נפת בית-לחם

26/9/77

2741.5

חיוב ותשלום חשמל במעא"ד

עמידר - סניף רמות

26/7/77

2741.6

מכתב פיטורי מזכיר הועד

(ועד מעלה-אדומים)

2/10/77

2743.0

הודעה לתושבים: פיטורי המזכיר

ועד מעלה-אדומים

2/10/77

2743.1

החלטה שמורה # הת/5 מ- 6/10/77 של הועדה לעניני התישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית

6/10/77

2744.0

בחירת ועד וזכות חתימה

ועד מעלה-אדומים

8/10/77

2745.0

לתושבי מעא"ד: סילוק חוב מיסים

ועד מעלה-אדומים

8/10/77

2745.1

החלטות ועד מעא"ד מ-21/9/77

ועד מעלה-אדומים

9/10/77

2746.0

משבצת קרקע לישוב עירוני במעלה אדומים

משרד הבטחון, אג"ת לתכנון פיזי

9/10/77

2746.1

מא"ז מעלה-אדומים

קצין הגמ"ר ב/ק. אג"מ איו"ש

11/10/77

2746.5

סדר-יום לאסיפה כללית

ועד מעלה-אדומים

14/10/77

2750.0

הלואה לגרעין "עיר התמרים" (יריחו)

מזכירות גרעין יריחו

16/10/77

2751.0

פרוטוקול ועדת ההיגוי מישור-אדומים (מעא"ד)

(ועדת ההיגוי)

17/10/77

2751.6

תיקון הודעה קודמת (ראה 2746.0)

ועד מעלה-אדומים

18/10/77

2754.0

הצעת סיוע אישי

(רב-מוהל-שוחט)

23/10/77

2760.0

בקשת מידע לצורך הכוונה

מרכז ההכוונה במשרד העבודה

24/10/77

2765.0

משואות במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

25/10/77

2770.0

הרכבת ועדות

ועד מעלה-אדומים

25/10/77

2770.1

תשובה לענין מפעלי (טקסטיל ?) במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

25/10/77

2770.2

הדלקת חנוכיות בא"י

מח` נוער והדרכה, קק"ל

30/10/77

2780.0

מיחם לשתיה בבית התלמיד

ועדת חינוך מעא"ד

2/11/77

2781.0

תאי דאר לתושבי מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

3/11/77

2782.0

הקצאת קוי טלפון נוספים

ועד מעלה-אדומים

13/11/77

2789.0

בקשת תמיכה ממשלתית בישיבת ההסדר ברכת משה

ישיבת ההסדר ברכת משה

13/11/77

2789.1

גמר ח-ן וכתב ויתור מזכיר הועד

(אישי)

14/11/77

2790.0

ערעור על תעריף מים למעא"ד

ועד מעלה-אדומים

14/11/77

2790.1

דו"ח ישיבת הועד מ-12/11/77

ועד מעלה-אדומים

14/11/77

2790.2

בקשת היתר לגנרטורים

ועד מעלה-אדומים

14/11/77

2790.3

הפעלת מגרש משחקים

ועד מעלה-אדומים

14/11/77

2790.4

הודעה על מזכיר הועד החדש

ועד מעלה-אדומים

14/11/77

2790.5

טיוטת חוזה העסקה מזכיר הועד

ועד מעלה-אדומים

(11/77)

2795.0

תגובת המפקח על התעבורה

משרד התחבורה

14/11/77

2800.0

סיכום פגישה עם נציגי מ.הבטחון

ועד מעלה-אדומים

15/11/77

2805.0

נושאים לדיון בועד מעא"ד

מזכיר הועד

15/11/77

2805.1

הודעה לתושבי מעא"ד

ועדת אירועים - ועדת חינוך

15/11/77

2805.2

"בית-התה"

(2 תושבים)

?16/11/77

2805.3

קישור ועד מעא"ד למדור תכנון הבניה במשרד החינוך

מ/ מחוז י-ם, משרד החינוך

16/11/77

2805.4

הגדלת הקצבת ש"ע אחות קופ"ח

ועד מעלה-אדומים

16/11/77

2810.0

דו"ח ישיבת ועד מעא"ד

16/11/77

2810.1

קריאת מוני מעלה-אדומים

ועד עמלה-אדומים

16/11/77

2810.2

ש"ע נוספת למרפאת מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

16/11/77

2810.3

נוהל הזמנות במשביר המרכזי

ועד מעלה-אדומים

16/11/77

2810.4

התחייבויות ישיבת מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

16/11/77

2810.5

דרישת עמידר לפקדונות ממתאכלסים

יו"ר ועד מעלה-אדומים

16/11/77

2810.6

הזמנה לביקור והגדרת מעא"ד כ"עיר פיתוח"

מזכיר ועד מעא"ד

16/11/77

2810.7

פניה להתאכלס במעא"ד

מזכיר ועד מעא"ד

16/11/77

2810.8

תשובה לרב יוסף אלישר

מזכיר ועד מעא"ד

17/11/77

2811.0

סככה במעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

21/11/77

2813.0

נושאים לדיון בועד

מזכיר הועד

21/11/77

2813.1

הנחה בחנויות

ועד מעלה-אדומים

21/11/77

2813.2

מעלה-אדומים ב`

מזכירות מעלה-אדומים ב`

21/11/77

2813.3

הבהרה בגין העברת תקציב לועד הדתי מעא"ד

הועד הדתי מעא"ד

21/11/77

2813.4

כיסוי כספי לעריכת "הקפות שניות"

הועד הדתי מעא"ד

21/11/77

2813.5

גידור חורשה במורדות מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

24/11/77

2814.0

סיכום ישיבת ועד

ועד מעלה-אדומים

24/11/77

2814.1

התקנת ציוד לחניון במעא"ד

ועד מעלה-אדומים

24/11/77

2814.2

בדואים באזור מעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

24/11/77

2814.3

תיבת דאר יוצא במעא"ד

מזכיר ועד מעא"ד

27/11/77

2814.5

בקשת תידוע בתכנון יישוב קבע מעלה-אדומים

אגף לפיתוח מערכת החינוך, מח` המיפוי, מ. החינוך

29/11/77

2814.6

חיסון כלבים במעא"ד

מזכיר ועד מעא"ד

29/11/77

2814.7

מכירת ג`ינסים מיצרן לצרכן

מזכיר הועד

30/11/77

2814.8

דו"ח ישיבת ועד מעא"ד

ועד מעלה-אדומים

30/11/77

2814.9

רישוי ואחזקת מכשירי מוטורולה

מזכיר ועד מעא"ד

30/11/77

2815.0

תרשומת בכתב-יד של מצב פיזי של "מחנה עובדים" זמני מעלה-אדומים

(ועדת חינוך של ועד מעא"ד)

(11/77) ?

2815.1

תידוע אגף פיתוח מערכת חינוך במ. החינוך

ע/ר מחוז י-ם, משרד השיכון

11/12/77

2815.4

פרוטוקול ישיבת חב` כלכלית לי-ם

חברה כלכלית לירושלים

13/12/77

2815.5

עצומה לזימון אסיפה כללית

חלק מתושבי מעא"ד

18/12/77

2817.0

זימון לאסיפה כללית

ועד מעלה-אדומים

19/12/77

2817.5

יח"ד לאיכלוס משפחת וסרשפורנג

(אישי - מ/"אירון" מפעל מתכת)

21/12/77

2818.0

איכלוס משפחת וסרשפרונג

יו"ר ועד מעא"ד

21/12/77

2818.1

ליקויים ביח"ד

מזכיר הועד

24/12/77

2819.0

תרומות דם

מזכיר הועד

24/12/77

2819.1

נשק בהחזקת תושבים

מזכיר הועד

24/12/77

2819.2

הסכם ישראל עם מצרים

ועד מעלה-אדומים

25/12/77

2820.0

ויתור על יח"ד

מזכיר ועד מעא"ד

28/12/77

2825.0

הקמת מועצת ישובי יו"ש

30/12/77

2830.0

הצעת מחיר למערכת כריזה

"להבות" שרותי מגן ובטיחות

9/1/78

2834.0

התרופפות משמעתית - דווח

מא"ז מעלה-אדומים

10/1/78

2835.0

תאורה בטחונית (במונה משותף)

רבש"צ מעלה-אדומים

10/1/78

2835.1

חשבון פרו-פורמה למערכת כריזה

צילומית מכונות משרדיות ועזרי הוראה

10/1/78

2835.2

תיבת דאר יוצא למעא"ד

מ/עניני דאר ביו"ש

12/1/78

2835.5

מימון הוצאות במקוה (ריהוט)

המרכז לטהרת המשפחה

16/1/78

2835.8

מכרז נקיון ביהכ"נ - שעור גמרא

ועד דתי מעלה-אדומים

18/1/78

2836.0

סיכום פגישה עם שר החינוך

ישיבת מעלה-אדומים

20/1/78

2836.4

הצעת ניקוי ביהכ"נ

(אישי)

20/1/78

2836.5

אישור בניה עבור ישיבת מעלה אדומים

משרד החינוך

1/78

2836.6

אישור בניה עבור ישיבת מעלה אדומים

משרד החינוך

1/78

2836.7

תעודת משלוח לציוד כיבוי-אש

שירותי מגן ובטיחות

21/1/78

2837.0

מכתב לוואי לדוח ביניים על מיקום העיר

משהב"ש מחוז י-ם

23/1/78

2837.3

בקשה להקמת כתות במעא"ד.

ועד מעלה-אדומים

24/1/78

2837.5

הצעת ניקוי ביהכ"נ

(אישי)

24/1/78

2838.0

העלאת סכום סף למכרזים

ועד מעלה-אדומים

24/1/78

2838.1

ריכוז הערות לדו"ח ביניים של ט. לייטרסדורף

משהב"ש

25/1/78

2838.5

רישום מצביעים במעלה-אדומים

16 תושבי מעלה-אדומים

30/1/78

2839.0

תעודת משלוח ציוד כיבוי-אש

שירותי מגן ובטיחות

30.1.78

2839.1

ריכוו ציוד כיבוי-אש

קב"ט מועצא"ז מטה-יהודה

30/1/78

2839.2

התכתבות פנימית במשרד החינוך בדבר הוספת כתות למעא"ד

(עדה בן-דור, אגף פיתוח מערכת חינוך)

(1/78)

2839.3

המלצה לבניית 3 כתות טרומיות במעלה-אדומים

עדה ב-דור (אגף פיתוח בניה במערכת חינוך)

30/1/78

2839.6

קישור לח.גרעין מעא"ד ומעונינים

(אישי)

(לא ידוע)

2840.0

סיכום דיון אצל שר הבינוי והשיכון מיום 27/1/78 וההחלטה על הקמת מעא"ד באתר A

משהב"ש מחוז י-ם

1/2/78

2840.1

דיון פנימי בכתב-יד, בדבר הוספת 3 כתות למעא"ד

(אגף פיתוח בניה במערכת החינוך)

?(2/78)

2840.3

הערות על אי-קיום החלטות הועד

(אישי)

4/2/78

2842.0

איכלוס יח"ד במעלה-אדומים

מחוז י-ם משרד השיכון

5/2/78

2842.5

2 מכשירי מוטורולה נישאים)

מזכיר הועד

9/2/78

2845.0

פטור מאגרת מכשירי קשר

מזכיר הועד

9/2/78

2845.1

המלצה להעביר לביצוע משרד השיכון 3 כתות למעלה-אדומים.

אגף לפיתוח מערכת החינוך, מח`המיפוי

13/2/78

2845.7

תקציבים וחשבונאות הועד הדתי מעא"ד

מזכיר הועד

13/2/78

2846.0

אי-קיום החלטות

מזכיר הועד

13/2/78

2846.1

זימון לאסיפה כללית תושבי מעא"ד

מזכיר הועד

14/2/78

2847.0

החזקת יח"ד ללא שימוש במעא"ד

מזכיר הועד

14/2/78

2847.1

מכתב התראה לתושב

מזכיר (הועד) מעא"ד

15/2/78

2850.0

איכלוס יח"ד במעא"ד

מזכיר הועד

15/2/78

2850.1

סיוע להשלמת מגרש משחקים

מזכיר הועד

15/2/78

2850.2

קביעת 2 נקודות טלפון במעא"ד

מזכיר הועד

15/2/78

2850.3

תושבי מעא"ד בפנקס הבוחרים לכנסת

ס/מפקח הארצי על בחירות

16/2/78

2851.0

צמצום שומרים בשכר

קצין אג"מ נפת בית לחם

16/2/78

2851.1

מכרזי הועד הדתי מעא"ד

הועד הדתי מעא"ד

18/2/78

2853.0

ציוד ואמצעי בטחון למעא"ד

יחידת הפרוגרמות, מ. השיכון

22/2/78

2854.0

סיור הסתדרות המהנדסים

הסתדרות המהנדסים מחוז הצפון

24/2/78

2855.0

חברי ועדת חינוך מעלה-אדומים

ועד מעלה-אדומים

26/2/78

2855.5

הארכת תוקף החזרת הלוואה

ועד מעלה-אדומים

26/2/78

2855.6

יח"ד הרב שילת

מזכיר ועד מעא"ד

26/2/78

2855.7

עצת מחיר למאוררים

מזכיר הועד

26/2/78

2855.8

בטוח מוטורולה ברכב

מזכיר הועד

26/2/78